Drittpakke?

TENKETANKER: Erik S. Reinert er kjent som en interessant og dyktig økonom som prøver å tenke nye tanker om økonomiske spørsmål. Desto mer overraskende er det derfor at han bruker en hel kronikk den 4/7 på å kaste skitt på andre. Hvis dette var et taktisk grep i håp om å svekke troverdigheten til dem som i mange spørsmål er uenig med ham er det kanskje formålstjenlig, men en litt uverdig fremgangsmåte for en som uten tvil bør ansees som en intellektuell. Dersom han faktisk mener sine nedsettende sjablonger og selvskryt er det faktisk verre.

Reinert mener i følge kronikken at høyresidens tenketank Civita er en «lettbeint propagandamaskin» som bedriver «forsøk på bevisst manipulasjon av velgerne» uten at dette belegges. Reinert skriver at han selv er knyttet til en tenketank på venstresiden, Res Publica. Han innrømmer åpent at denne finansieres av Jan Davidsen og Fellesforbundet. Den finansieringskilden er imidlertid ikke noe problem for Res Publicas integritet og i motsetning til Civita skal den drive forskning. Har den slags selvros noen overbevisende kraft med mindre man alt er overbevist?

Reinert kaller Friedrich Hayek en tenker på ytterste Høyre fløy hvis eneste funksjon er å dra sentrum i debatten til Høyre. Det kan jo være at en Nobelprisvinner i økonomi faktisk har tenkt noen interessante tanker han og. Hvis Reinert mener det hefter noe mistenkelig ved bevegelser som trekker frem Hayeks arbeid, hva da med dem som måtte trekke frem hans Nobelkollega Gunnar Myrdahl? Er de mindre suspekte? Er det i det hele tatt noe å tjene på å karakterisere hverandre eller forsøke å tilsmusse hverandres intellektuelle integritet?

Reinert trekker frem at Res Publica tok opp den amerikanske boliglånskrisen ved en interessant foredragsholder på et seminar allerede for et år siden. Fint. Civita utga en bok om mikrokreditt før det ble kjent at Yunus fikk Nobelprisen. Men hva beviser det? At Civita er bedre eller verre enn Res Publica?

Hvorfor ikke nøye seg med å la ideene få bryne seg på hverandre?