Dropper radioklage

Styret i Radio2Digital har bestemt seg for å ikke klage over vedtaket om å gi Kanal4 konsesjonen for riksdekkene kommersiell radio.

R2D understreker likevel i et brev til Kulturdepartementet at det var feil å gi Kanal4 konsesjonen. Selskapet avventer behandlingen av P4s klage på konsesjonstildelingen som er oversendt Sivilombudsmannen.

- Dersom ombudets behandling av konsesjonssaken fører til ny vurdering av konsesjonen, mener vi at alle selskapene som søkte på konsesjonen vurderes på nytt - og ikke bare P4 og Kanal4, sier direktør Ole Jørgen Torvmark i Radio2Digital til Dagbladet.no