Du får en sjanse til, Anne

- Det blir omkamp, garantert. Jeg har nå fått handlefrihet til å komme tilbake til Stortinget med en ny sak, når det er et betydelig flertall som ønsker seg en opera.

Kulturminister Anne Enger Lahnstein kunne ikke skjule sin glede over en taktisk delseier i går. Nå gleder hun seg til ekstraomgangene.
Lahnstein mener hun har fått tilstrekkelig grunnlag til å jobbe videre med saken på, fordi et stort flertall i Stortinget i går stemte nei til Frp's forslag om å «skrinlegge alle planer for en statlig betalt operabygning». Hun legger mindre vekt på at et like stort flertall like etter stemte mot et forslag om å bygge ny nasjonal opera i Oslo.

Aldri nei


På grunn av voteringsrekkefølgen kom Stortinget aldri så langt som å stemme ned Vestbanen som alternativ. Ei heller Bjørvika. Dermed har Lahnstein full anledning til å utrede både Bjørvika og Vestbanen.
- Hvis hun mener det, er jeg glad for det, sier Ap-leder Thorbjørn Jagland. Han vant slaget om hvilken rekkefølge de forskjellige forslagene skulle komme til avstemning. Men han beklager at Stortinget ikke stemte ja til prinsippvedtaket om å bygge opera i Oslo, og at det aldri ble votert over stedsvalget. Men han uttrykte altså glede over at kulturministeren nå skal utrede begge alternativer videre.
Jagland mener en videre utredning ikke nødvendigvis vil forsinke byggingen av en opera.

Klarsignal


Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl (Ap) slår fast at Lahnstein har fått klarsignal til å fortsette arbeidet med operaen.
- Ja, det har hun. Hvis vi hadde stemt ned noen av stedsvalgene, hadde hun ikke hatt det. For meg var det viktig at voteringen stoppet der, fordi jeg forutså at begge lokaliseringsvedtakene ville blitt nedstemt. Det ville forsterket vanskene med å fremme saken på ny med disse to alternativene.

Ingen Frp-seier


Kolle Grøndahl er uenig i at operamotstanderne i Frp vant gårsdagens slag.
- De som drev et spill, fikk ikke noe å si. De fikk ikke nedstemt stedsvalgene. Etter å ha lyttet til debatten har jeg ingen tro på at det ville vært ni Frp-representanter som ville støtte Bjørvika. Det ville også vært ulogisk, ettersom de er imot opera, sier Kolle Grøndahl.
- Når Ap og Frp synger duett blir det ingen opera, konstaterte Høyres Per-Kristian Foss lakonisk etter debatten.

OMKAMP: Carl I. Hagen sier takk for kampen - for denne gang.