«Du får ikke våre millioner, Harry»

Verken Tom Remlov i Norsk Film eller Elin Erichsen i AV-fondet vil gi Harry Guttormsen i Norsk Filminstitutt av sine filmmillioner. Nytilsatte Guttormsen får knapt støtte til en eneste film neste år.

Den akutte pengekrisen i Norsk Filminstitutt ser ut til å bli langvarig. Instituttet kan i verste fall bare ha fem til ti millioner igjen til å støtte nye filmer neste år. Det normale er 35 millioner.

Det eneste som kan hjelpe den nye støttegiveren Harry Guttormsen ut av krisa, er at han får bruke av pengene til AV-fondet og Norsk Film.

- Ikke aktuelt

- Jeg skjønner at Guttormsen og filminstituttet har et problem, men synes ikke det er noen god idé å dele problemet på tre, sier Elin Erichsen, direktør i AV-fondet. Hun har hvert år drøyt 40 millioner kroner å produsere spillefilm for.

- Dette vil være å skyve problemet over på andre og er ikke aktuelt for vårt vedkommende. Vi har allerede fattet beslutninger som binder oss neste år, sier Tom Remlov, direktør i Norsk Film AS. Han har hvert år nesten 30 millioner kroner å produsere spillefilm for.

For seint

Filminstituttet sendte torsdag et brev til Kulturdepartementet med bønn om drøyt 20 millioner i ekstrabevilgninger etter at det nå viser seg at «Solan, Ludvig og Gurin med reverompa» har tømt instituttets pengesekk.

Brevet kom for seint, for regjeringen kan ikke på dette tidspunkt i Stortingets budsjettbehandling foreslå slike påplussinger. Budsjettet åpner imidlertid for en overføring av penger mellom AV-fondet, Norsk Film AS og Filminstituttet.

- Urimelig

- En slik overføring er den første muligheten vi må vurdere, sier Helge Sønneland, ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet.

Men selv ikke Harry Guttormsen anser dette som noen god løsning.

- Å redusere deres planer vil være urimelig. Det primære må være å få flere penger totalt sett, når budsjettet skal revideres neste år, sier Guttormsen.