Du skremmer unødig, Hagen

Vi vil ha den beste diagnostikken og den beste behandlingen.

SNAKKET OM KREFTEN: Stein Erik Hagen hadde i et intervju med Dagbladet Magasinet en del synspunkter på behandlingen av prostatakreft i Norge — og utlandet.. Foto:Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
SNAKKET OM KREFTEN: Stein Erik Hagen hadde i et intervju med Dagbladet Magasinet en del synspunkter på behandlingen av prostatakreft i Norge — og utlandet.. Foto:Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer
Meninger

I Dagbladet Magasinet 31.10. var det et intervju med deg over flere sider. Siden du har vært en av frontfigurene i den offentlige debatten om prostatakreft vil leserne anta at du har satt deg godt inn i temaet. Det er derfor uheldig at du kommer med udokumenterte påstander og feilopplysninger i artikkelen (vi tar utgangspunkt i at du er blitt rett sitert).

Du fraråder menn å la seg operere i Norge, og de bør heller betale for operasjon i utlandet. Hvilket grunnlag har du for denne oppfordringen? Så vidt oss bekjent finnes det ikke vitenskapelige studier som støtter det.

Du sier at norske kirurger «opererer kne den ene dagen, et øre den neste og prostata dagen etter det». Det er feil. Det er bare urologer som opererer prostatakreft, og bare noen av dem. Det er også feil at det er over 80 leger som opererer prostatakreft i Norge. Tallet er sannsynligvis ca. halvparten. Mange av de norske urologene som opererer prostatakreft opererer et høyt antall pr. år. 90 prosent av norske prostatakreftpasienter opereres nå på høyvolum-sykehus.

Det er dessverre en del av pasientene som blir inkontinente og impotente etter prostatakreftoperasjon, og dette gjelder ved alle institusjoner i alle land. Vi har gjort en studie hvor vi sammenlikner bivirkninger etter operasjon hos norske og amerikanske pasienter. Vi finner ingen signifikant forskjell i seksualfunksjonen to-tre år etter operasjon, etter at vi har justert for andre faktorer som påvirker funksjonen, slik som alder, seksualfunksjonen før operasjon og operasjonsteknikk. De norske pasientene ble operert på både store og små sykehus i Norge, mens de amerikanske ble operert ved universitetssykehus, altså kunne man jo forventet at de norske pasientene hadde dårligere resultat.

Alle som er berørt av prostatakreft og alle som jobber med prostatakreft vil det samme. Vi vil ha den beste diagnostikken og den beste behandlingen for dem som trenger det. Alle er enige om at diagnostikken må bli bedre for å finne de som har prostatakreft som trenger behandling. Vi må også bli bedre til å skille ut alle dem som har prostatakreft som ikke trenger behandling. Denne problemstillingen gjelder i alle land, og forskere verden over jobber med det. Det er også mye spennende klinisk forskning i Norge på både diagnostikk og behandling.

Det er flott med ditt engasjement, men dine uttalelser kan skremme unødig og de tar ikke hensyn til vitenskapelig baserte resultater. La oss bruke vårt felles engasjement til å jobbe sammen for en bedre diagnostikk og en bedre behandling av de riktige prostatakreftpasientene i Norge!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.