FRITT BEHANDLNGSSTED: Erna Solberg vet utmerket godt at norske pasienter helt siden 2001 har hatt rett til å velge behandlingssted når man blir syk, skriver Tove Karoline Knutsen i dette innlegget. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix
FRITT BEHANDLNGSSTED: Erna Solberg vet utmerket godt at norske pasienter helt siden 2001 har hatt rett til å velge behandlingssted når man blir syk, skriver Tove Karoline Knutsen i dette innlegget. Foto: Vidar Ruud / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Fritt behandlingsvalg

Du snakker usant, statsminister

Vi trenger god samhandling mellom alle aktørene i helsetjenesten for å få gode pasientforløp.

Meninger

Jeg trodde ikke mine egne ører! Plutselig, under Dagbladets tv-duell mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, begynte sistnevnte å snakke om valgfrihet i helsetjenestene og brakte i den forbindelse inn ruspasientene.

Det er god grunn til å ha oppmerksomhet på denne sårbare pasientgruppen, men statsministerens utsagn på direkten var oppsiktsvekkende. I fullt alvor presterte Solberg å si at dersom man tar vekk ordningen Fritt behandlingsvalg som regjeringen har innført - mot de fleste faglige råd, for øvrig - vil ruspasientene miste sin valgfrihet.

Hvorfor i all verden sier statsministeren dette? Erna Solberg vet utmerket godt at norske pasienter helt siden 2001 har hatt rett til å velge behandlingssted når man blir syk, en rettighet som selvsagt også ruspasienter har.

Fritt sykehusvalg ble innført av Stoltenberg I-regjeringen og har gitt pasienter rett til å velge mellom alle offentlige sykehus og blant private og ideelle behandlere som har avtale med et helseforetak.

Under den rødgrønne regjeringen ble valgfriheten utvidet til å gjelde røntgen, laboratorietjenester og rehabilitering. Et stort antall private og ideelle aktører innenfor rus og psykiatri samarbeider med de offentlige sykehusene. Det er om lag 150 private og ideelle virksomheter som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og som har inngått avtale med helseforetakene. Ruspasienter kan altså velge behandling blant alle disse aktørene og hos samtlige offentlige rusinstitusjoner. Det er bare fire-fem private behandlere innenfor rusbehandling som er godkjent under ordningen Fritt behandlingsvalg og som ikke har avtale med offentlige sykehus.

Statsminister Erna Solberg påstår altså på ramme alvor at valgfrihet blant disse fire–fem aktørene er avgjørende for rusavhengige, mens det er uten betydning for de samme pasientene å kunne velge blant de øvrige 150 private og ideelle behandlerne.

Dette viser med all tydelighet at Erna Solbergs utspill om valgfrihet i nevnte Dagblad-debatt var en ren bløff og ikke en statsminister verdig. Arbeiderpartiet støtter at de offentlige helsetjenestenes samarbeid med de beste private og ideelle aktørene innen ulike former for pasientbehandling, og at pasientene fritt skal kunne velge behandlingssted. Men det er svært viktig at private og ideelle aktører som skal behandle pasienter på fellesskapets regning, knyttes tett opp mot det offentlige helsevesenet.

Vi trenger god samhandling mellom alle aktørene i helsetjenesten for å få gode pasientforløp, og ikke slik regjeringen har gjort med Fritt behandlingsvalg; åpnet for etablering av en frikoblet, privat helsesektor uten formelle krav til samarbeid med de øvrige tjenestene. Det er absolutt det siste de mest sårbare ruspasientene trenger.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.