SOLIDARITET:  Jean-Claude  Juncker.
SOLIDARITET: Jean-Claude Juncker.Vis mer

Dugnad i Europa

Norge må være med i en europeisk dugnad.

Meninger

Det har historisk ofte vært kriser som har brakt EU-samarbeidet videre. Nå utfordrer strømmen av flyktninger solidariteten, idet medlemslandene prøver å legge skyld og byrder på hverandre. «Vår union er ikke i en god tilstand; det mangler både Europa og union i vår union», sa presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, i sin første tale om unionens tilstand i Europaparlamentet i går. Han formante de folkevalgte til å minnes Europas historie, hvor millioner har vært på flukt inntil nylig. EU må hegne om retten til asyl, sa han.

Juncker foreslo å fordele 120000 flyktninger, som nå er i Hellas, Ungarn og Italia, mellom medlemslandene, i tillegg til de 40000 man vedtok å fordele i mai. Det skal skje etter en bindende fordelingsnøkkel i løpet av to år. Denne fordelingsnøkkelen skal EU-kommisjonen ha rett til å ta i bruk ved framtidige kriser. Land som ikke er i stand til å delta må betale med 0,002 prosent av brutto nasjonalprodukt. EU-kommisjonen regner med å ha alle land om bord og få dette vedtatt av justis- og innenriksministrene allerede mandag 14. september. Men i Øst-Europa er det sterk motstand mot bindende fordeling; Ungarn, Tsjekkia og Slovakia avviste straks forslaget. Juncker legger nå inn alt han har av politisk press, med god støtte av Tyskland og Frankrike, for å for det vedtatt.
- Vi har midlene til å hjelpe. Flyktningene som ventes å komme i år (en halv million) utgjør bare 0,11 prosent av vårt samlede folketall, sa Juncker.

I tillegg kom flere forslag som skal styrke EU-samarbeidet for å møte utfordringene. Neste år kommer et forslag om felles asyl- og flyktningpolitikk. Asylsøkere skal få lov til å jobbe mens søknaden behandles, mens asylsøkere fra ei liste over trygge land raskt skal sendes ut. Schengen-avtalen, om åpne grenser innad, skal ikke rokkes, men vernet av yttergrensene skal styrkes. Det skal åpnes for lovlig innvandring til EU. Og det skal opprettes et fond for utviklingshjelp til land i Afrika med stor utvandring.

EU-kommisjonen forsøker nå å komme ut av bakevja, som EU så ofte havner i på grunn av sprikende ønsker fra medlemslandene. Det er på høy tid, minst et par år for seint.
Mandag skal justisminister Anders Anundsen være til stede ved EU-møtet. Dette er en europeisk dugnad som Norge må være med på.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.