Dunkel klassiker

Med oversettelsen av «Yijing» har Ole Bjørn Rongen utgitt sin fjerde bok på norsk med klassiske tekster fra Kina og gjort en prisverdig og betydelig innsats.

Tidligere har Rongen oversatt «Konfutse» og «Megzi» samt verkene «Middelvegen» og «Den store lære», og altså nå «Yijing - Forandringens bok».

Teksten, som ble til for 2800 år siden, er gitt ut i Ad Fontes-serien, som redigeres av professor i idéhistorie Jan-Erik Ebbestad Hansen, og regnes som den første kinesiske boka.

I årenes løp ble det laget en rekke vedlegg og kommentarer til teksten, blant annet av «Konfutse» (551- 479), som siden har blitt en del av boka.

New Age?

I introduksjonen til Ad Fontes-serien heter det at erfaringen «av livets hellighet er felles for alle kulturer til alle tider» og videre at mennesket nå er blitt «fremmede for den etablerte religion». Seriens mål er derfor å hjelpe alle dem som angivelig «søker tilbake til kildene for det religiøse liv» ved å presentere «kildeskrifter fra de store religioner» og «spennende stemmer» fra vår egen tid.

Ole Bjørn Rongen har utstyrt boka med en opplysende innledning, som tar avstand fra å plassere teksten innenfor det konglomerat av okkultisme og mystisisme som går under samlebetegnelsen New Age.

I tillegg har Rongen gjort lesningen av tekstene lettere med tallrike forklarende fotnoter samt utstyrt boka med en fyldig litteraturliste.

Spådomsbok

«Forandringens bok» består av to deler, den opprinnelige delen er spådomskunst og består av 64 heksagram, og den andre delen er seinere kommentarer. Den eldste måten å spå på var å varme opp skilpaddeskall eller dyreknokler så de sprakk og deretter tolke sprekkene etter bestemte koder. Innskriftene på disse spørrebeina (orakelbeina) er de eldste kinesiske skrifttegnene og opprinnelsen til tegnene som brukes i dag. Dette er innskrifter av typer: «De høye og lave ånder liker det ikke.»

Om lag år 1000 f.Kr. ble det utviklet en ny måte å spå på med ryllikstilker. Man skulle kombinere hele og delte stilker (tre og tre) slik at det var 64 måter å legge dem på. Ifølge en kommentar betyr en hel, en delt og en hel pinne ild, mens en delt pinne, en hel pinne og en delt pinne er vann. Hadde man et mønster med ild over vann var betydningen seier, mens vann over ild var det motsatte, nemlig nederlag.

«Forandringens bok» er dunkel fordi den horisonten disse tekstene må forstås i, er borte.

Menneskets forståelse av både verden og seg selv er en helt annen enn da «Forvandlingens bok» ble til. Heksagram for heksagram viser teksten det. Derfor kan en linje som «Gunstig å ha et sted å dra» plutselig berøre.