Dyr privat pedagogikk

Ingress

Meninger

Regjeringen har signalisert at de vil åpne for flere privatskoler i Norge. I dag tillates skolene bare dersom de er religiøse eller basert på alternativ pedagogikk, slik som Steiner- eller Montessoriskoler. I Norge betaler det offentlige 85 prosent av privatskolenes utgifter. Skolen må bare finansiere femten prosent gjennom foreldrebetaling. Dette gjør det enklere å rekruttere elever til private løsninger enn i land der private skoler faktisk finansieres privat. Dersom regjeringen lemper på reglene, vil antallet privatskoler derfor øke. Foreldre ønsker det beste for sine barn. Privatskolene trenger bare overbevise foreldrene om at de har et bedre tilbud.

Slik fungerer privat konkurranse, men slike mekanismer har også uønskede konsekvenser. I Norge er prinsippet at skolene skal være åpne for alle søkere. Men vil privatskoler spisse sine tilbud for å verve elever, kommer dette raskt i konflikt med kravet om at alle skal ha adgang. Idrettslinjer kan vanskelig praktisere lik adgang, uavhengig av talent. For eliteskoler er høye avgangskarakterer den beste markedsføring. Det er lettere å oppnå hvis skolene siler vekk svakere kandidater i inngangsdøra.

Det siste vil ikke skolene få lov til, men en artikkel i Klassekampen i går demonstrerer hvilket landskap vi kan være på vei inn i. Flere private skoler ber allerede nå søkerne oppgi helseopplysninger. En skole ville vite om søkerne til skolen tidligere hadde vært i kontakt med Pedagogisk-psykologisk tjeneste. En annen skole sa i klartekst at skolen ønsket å begrense antall «spes-ped elever».

Får vi flere privatskoler blir problemet større. Private skoler krever mer kontroll og et større skolebyråkrati. Privatskoler vil ønske å markedsføre seg som skoler med et spesielt tilbud. De må jo ha en profil. Når profilen ikke lenger bare kan være pedagogisk eller religiøs, vil den raskt grense mot siling av elever. Skolen vil være tjent med å sile ut elever. Ønsker skolen rolige arbeidsforhold er de godt tjent med homogene klasser. Problemene kan de offentlige ta seg av.

Regjeringen bør i arbeidet med nye forskrifter tenke nøye gjennom uønskede effekter. Rapporten fra Utdanningsdirektoratet demonstrerer hvor vanskelig dette vil bli. Departementet bør tenke nøye gjennom utviklingen vi har sett i Sverige. Gis privatskolene rom til å demonstrere sin kreativitet gjennom evnen til å sikre seg de beste elevene, framfor å levere den beste undervisningen, vil den offentlige skole og elevene der måtte betale regningen for eksperimentet.