Dyre Norske leksikon

Nettutgaven av Store Norske leksikon står i fare for å velte Aschehoug og Gyldendal. Er du villig til å betale for informasjon på nettet? Si din mening!

- Vi kan ikke la to store forlag gå konkurs på grunn av dette her, sier forlagssjef William Nygaard i Aschehoug til Dagens Næringsliv. Sammen med Gyldendals toppsjef Geir Mork bekymrer nå Nygaard seg for at Staten ikke vil skyte inn penger til vedlikehold av Norges største nettleksikon.

Folk vil ikke betale

Aschehoug og Gyldendal eier det underskudd-rammede Kunnskapsforlaget, som har utviklet nettleksikonet. Foruten et tilskudd fra eierne på 70 millioner kroner i november har Kunnskapsforlaget til nå brukt 40 millioner kroner på å nettleksikonet. Aschehoug og Gyldendal regner med å bruke ca. 30 millioner kroner i året på oppdateringen av leksikonet, og i tillegg ønsker leksikonprodusenten at Staten skyter inn 25 millioner kroner årlig.

I dag kan nettbrukere abonnere på leksikonet, som består av om lag 145 000 artikler med grafikk og Internettlenker, for 480 kroner i året.

Styreformann i forlaget, Kristenn Einarsson, vil ikke overfor Dagens Næringsliv opplyse hvor mange som abonnerer, men tror at det har skjedd en mentalitetsendring blant nettbrukerne. - Folk forventer ikke lenger at infomasjon skal koste noe, mener styreformannen.

Leksikonsalget går ned

Også papirutgaven av Store Norske leksikon merker manglende betalingsvilje hos de informasjonshungrige. Administrerende direktør Kristin Weidemann Wieland sier at salget av papirutgaven har gått ned fra gjennomsnittlig 10 000 sett i året til mellom 3000 og 4000 de siste årene.

Er du villig til å betale for informasjon på nettet?