Dyrebar stillhet

Det er øyeblikkene vi husker. De dyrebare stunder som forblir i oss.

Et slikt øyeblikk vil Helsingfors gi finnene før årtusenet skifter og byen blir en av Europas ni kulturbyer.

Fem på tolv 1999 mørklegges Helsingfors. Bare talglys skal skinne. I stillhet vil lysene brenne til kirkeklokkene slår 12 slag.

  • Frapperende vakkert, og svært finsk. Noen minutter skal byfolket dele landets innerste taushet i de finske skoger og innsjøer. Den kostbare roen som er luksus i våre støyende liv.

Det er sjefen for Helsingfors kulturby, skuespilleren, teatersjefen og instruktøren Georg Dolivos idé. Denne Jesus-vakre finnen med russisk blod i årene lar den finske sjel omslutte sitt program. Som selvfølgelig også er spektakulært og som forhåpentligvis vil trekke turister.

Men det er faktisk ikke først og fremst turistene Dolivo har i tankene. Han vil skape noe varig for byen og dem som bor der. Han kaller det livskvalitet, og vi tror ham. For er det noen i verden som kan dokumentere kvalitet, er det finnene.

  • Fremst i både design og arkitektur i Norden, og blant de første som så framover og som utnyttet det landet er så rikt på - skogene: Trærne er blitt til vakre design-møbler og bruksgjenstander. Under feiringen av kulturbyen blir det utlyst arkitekturkonkurranse med trehus som tema. Samtidig som finnene skal få lov til å oppdage byen på nytt gjennom omfattende arkitekturutstillinger, tilgjengelig for alle midt i byen.
  • Der skal også de ni glass-skulpturene ende, etter at de som Finlands hilsen har gjestet hver av de ni kulturbyene. I Bergen avdukes Kide, som skulpturen heter, 22. september. Kide betyr krystall og er urfinsk. Det bringer tankene til Finlands vann og is, gjerne iskrystallen, et gjennomgående tema i finsk glasskunst. Kide er skapt av Peter Ch. Butter og Kari Leppänen, laget av 6000 kilo glass, nå på vei i spesialdesignede trailere (selvfølgelig, man er jo i Finland) til kulturbyene.
  • En sinnrik elektronisk innmat gir Kide både lyd og lys og farge, fra isblått, grønt og gult til oransje og dyp rødfiolett. Hver by sin farge.
  • Rett før årtusenskiftet er skulpturene tilbake i vakre Helsingfors, smeltet sammen til ett kunstverk. Foran katedralen skal det stå, etter at det har absorbert noe av århundrets Europa.

Som foran en krystallkule kan vi kanskje lete etter framtida i den?

  • Skjønner du at vi må til Finland?