Dyrere melk

«Endelig fikk jeg påskuddet jeg trengte for å kutte ut meieriproduktene med sine kunstige støttepriser. Fra nyttår kutter jeg ut melk, ost og alle Tine-relaterte produkter. Dette usunne kostholdet skal få fred heretter. Det er nok av alternativer i butikkene. Tro meg der. (…) Jøss så brått disse kostnadene kom, i ei tid da alt blir mer effektivt og kostnadsbesparende, og produktinnholdet mindre og mindre i forpakningene.

Senny

«Ja dette vil nok ramme husholdningene hardt.

Ta for eksempel melka som får den største stigningen på sju prosent, noe som vil utgjøre 70-80 øre per liter. Hva vil dette utgjøre i uka da? 10 kroner kanskje? Tenk få en sånn melding nå rett før nyttår når Ola dunk skal blåse av gjennomsnittlig 1000 kroner i fyrverkerier per husholdning. For fyrverkerier og champagne må vi jo ha, koste hva det koste vil. Men når maten går opp noen øre, da er det full krise.

Vestland«Det er bare kalver som trenger melk fra kyr, så la melka stige så alle melkeslurpende mennesker slutter med den uvanen. Det koster Norge milliarder i subsidier hvert år.

Karoline«Nå ja, en av grunnen til prisøkning er at det finnes mindre bønder i Norge.

Bent