<div>EGENVERDI: Dyrevelferdslovens hovedbudskap og fokus er at dyr ikke skal utsettes for unødvendige påkjenninger og belastninger. Dette forplikter, og bør telle sterkt også i en landbrukspolitisk sammenheng, skriver Toralf Metveit. Foto: Espen Bratlie / Samfoto / NTB Scanpix</div>
EGENVERDI: Dyrevelferdslovens hovedbudskap og fokus er at dyr ikke skal utsettes for unødvendige påkjenninger og belastninger. Dette forplikter, og bør telle sterkt også i en landbrukspolitisk sammenheng, skriver Toralf Metveit. Foto: Espen Bratlie / Samfoto / NTB Scanpix
Vis mer

Dyrevelferd i revers

Ganske mange ord i språket vårt er lettere å uttale enn å leve opp til. Dyrevelferd er et slikt ord.

Meninger

Årets jordbruksoppgjør er i havn, men med en ubehagelig bismak. Frp-politikeren Jon Georg Dale, som også er landbruks- og matminister, har signert en avtale som ofrer dyrevelferden (les: kuvelferden) på økonomiens og politikkens alter.

Denne siden av overenskomsten er det ingen grunn til å være stolt av. Det er i høy grad kritikkverdig at kravet om løsdrift i melkeproduksjonen blir utsatt med ti år.

Stortinget har nemlig bestemt at alle melkekuer skal kunne bevege seg fritt, og slippe å stå bundet på en bås. Denne bestemmelsen skulle tre i kraft i 2024.

Dyrevelferdsloven sier spesifikt at dyr har egenverdi uavhengig av den nytten de har som objekt for næringsinntekt. Lovens hovedbudskap og fokus er at dyr ikke skal utsettes for unødvendige påkjenninger og belastninger. Dette forplikter, og bør telle sterkt også i en landbrukspolitisk sammenheng.

Den norske veterinærforening (DNV) har også vendt tommelen ned for denne delen av årets landbruksoppgjør. Sentralstyret mener at kravet om løsdrift bør opprettholdes. For egen regning vil jeg tilføye at dyrs ve og vel er altfor viktig til å ende opp som en skarve salderingspost.

Ganske mange ord i språket vårt er lettere å uttale enn å leve opp til. Dyrevelferd er et slikt ord.

George Orwell talte i sin tid om alminnelige menneskers medfødte anstendighet. Dyrene har også krav på anstendig behandling basert på moralsk-etisk refleksjon.

Etikk, og her inkluderer jeg selvsagt dyreetikk, er nemlig å velge det akseptable, og ikke nøye seg med det aksepterte.