Dyster klimarapport

«Kampen virker tapt, og Jordens klima, planteliv, dyreliv og menneskeliv vil forandres til det ugjenkjennelige. Ikke bare vil en lang rekke dyrearter forsvinne for alltid. Norges befolkning kan fort bli 100 millioner i slutten av århundret, med milliarder av flyktninger sørfra (inkludert Spania, Italia og Nederland). I tillegg vil økonomien gå under – globalt. Kjemiker

«Rapporten sier ikke at vi ikke kan gjøre noe med klimaendringene, bare at konsekvensene blir større enn vi først regnet med. Det blir enda verre om vi ikke gjør noe nå.

a-jay

«Å tro at vi forstår klimaet godt nok til å kunne forutsi korrekt, er arrogant. Det har positiv effekt å senke utslipp, men et gap på størrelse med Grand Canyon mellom fornuftige virkemidler og det hysteriet som nå rammer politikere og mange velgere.

Frode«Klimaet endrer seg, men hvor mye menneskene har hatt å si, er det fortsatt strid om. Det som blir mer reelt, er mangel på energi og mat. Hadde man begynt å forske på energikilder som ikke gikk tomme, ville CO{-2}-problematikken vært ikke-eksisterende. I stedet fokuserer man på CO{-2}-kvoter og biler som går på mat.

Richard

«Vi skal ta vare på miljøet og ikke spy giftstoffer ut i hav og atmosfæren. Men CO{-2} er ikke noe giftstoff, og ikke årsaken til at klimaet endrer seg. Det er ikke menneskeskapt, klimaendringene er naturlige svingninger som alltid har eksistert. De som tror at menneske kan endre klimaet med våre CO{-2}-utslipp, overvurderer menneskets kapasitet.

hm