Dyster salme ved årets slutt

142 fiskere omkom. 80 barn ble farløse. 27 kvinner mistet sine ektemenn.

  • 2. juledag viser NRK1 filmen «Salme ved århundrets slutt», beretningen om en av de største fiskerikatastrofene i norsk historie: Titran-ulykken natta mellom 13. og 14. oktober 1899.

Det er Lars Arne Fagerheim og Gunnar Kiberg som har laget filmen som markerer 100-årsminnet om den skjebnesvangre natta, da orkanen fjernet alle spor etter 25 båter, mens nesten 60 havarerte eller forliste. Fiskerne kjempet forgjeves mot de voldsomme naturkreftene.

  • Ryktene hadde gått om silda som var på vei. Store inntekter ventet i havet.

Uværet lå i lufta, men fiskerne satte ut. Ingen av dem ante hva som skulle møte dem på havet.

Det var før telegrafens tid. Værmeldinga som inneholdt orkanvarslet, nådde Frøya først to måneder etter ulykken. Fiskerne som dro ut og som aldri kom hjem igjen, var kommet til silda og Titran fra store deler av Kyst-Norge, fra Trøndelag og Nordmøre og langt nord i landet.

Familier langs hele kysten mistet sine forsørgere i en tid da nesten ingen var forsikret. Enkepensjoner var ukjent. Nøden kom brått, sammen med sorgen og savnet.

  • Men hjelpere sto parat. De største avisene satte i gang innsamlingsaksjoner. Det kom penger fra hele verden. Samlet beløp var 810000 kroner, som i dag ville ha tilsvart nesten 40 millioner kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Et svimlende beløp! Også i dag.

Blant dem som bidro med pengegaver, var Bjørnstjerne Bjørnson og Fridtjof Nansen, som holdt foredrag til inntekt for de etterlatte.

  • Pengegavene hjalp de etterlatte over den første kneika, men ingen kunne erstatte dem som forsvant. Det kom dager da hikst gikk over til sukk, som det sies i filmen.

Nesten ingen fikk gravsteder å gå til, de aller fleste forsvant i havet. Men et rart lite minne dukket opp. Det fløt en fele i land etter noen dager. Inne i fiolinkassa sto et navn: Nils Andreasen. Han ble også tatt av havet.

  • Fiolinen ble ved et skjebnens lune gjenfunnet av sønnen i Trondheim under krigen. Han kom til en familie som viste seg å eie farens fele. I dag er den blitt en del av Ringve Museums samlinger.

Men fiskerens historie skal aldri bli kjent. Drømte Nils om å underholde fiskerne på feltet? Var det spillemann han egentlig ville bli?

  • Hemmeligheten forble i havet.