Earthsea

DVD: Ursula K. Le Guins romaner om «Jordsjø» er klassikerne innen fantasylitteraturen. Men som all god slik litteratur handler de selvfølgelig om mye annet. Sentrale temaer er det hårfine skillet mellom ond og god, om å akseptere seg selv og andre som de er, og den ofte smertefulle overgangen mellom barn og voksen. Disse aspektene er så godt som fullstendig borte i denne tv-filmversjonen basert på de to første bøkene. Det du får her, er masse halvgod action, en forutsigbar intrige og middelmådige spesialeffekter.