Egeberg fikk medhold i PFU

NRK og «Brennpunkt» brøt god presseskikk.

Tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund (NIF), Ivar Egeberg, har fått medhold i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i saken mot NRK-programmet «Brennpunkt.»

PFU konkluderer med at NRK Brennpunkt har brutt kod presseskikk.

Egeberg klaget programmet til PFU i oktober i fjor. Programmet tok opp pengebruken i Norges Idrettsforbund.

I klagen fra Egeberg hevdet han at programmet inneholdt en rekke faktiske feil og at han ikke ble sikret samtidig imøtegåelsesrett. Den tidligere generalsekretæren mener at programmet brøt normene for god presseskikk. Tirsdag fikk han altså medhold i PFU for sitt syn.

De ansvarlige bak programmet har hele tiden avvist klagen, og mener at Egebeg gjennom mange år har sittet i toppen av norsk idrett, og hatt direkte og indirekte makt. NRK Brennpunkt-redaksjonen mener derfor at Egebeg må tåle søkelyset programmet satte på ham.

Egeberg var ikke villig til å la seg intervjue, og NRK mener at han ved å gjøre dette gjorde det vanskelig for seg selv å imøtegå påstandene i programmet.

PFU mener at redaksjonen kunne ha strukket seg noe lengre for å forsøke å få klagerens kommentar innbakt i programmet.

Utvalget mener også at NRK skaper et feilaktig inntrykk av at NIF hadde en ledelse som ikke var opptatt av å kanalisere midler til grasrota.

NRK er ofte klaget inn for PFU. Ifølge tall fra PFU var NRK den mediebedriften som hadde flest saker inn for utvalget. I 2004 behandlet PFU 30 saker mot NRK. NRK tapte åtte av disse. Til sammenlikning hadde TV 2 sju klager og tapte fire av dem.

(ANB)