Egeland trekker seg

Dagbladets ansvarlige redaktør, John O. Egeland har i dag meddelt styret at han trekker seg fra stillingen.

John Olav Egeland tok over som konstituert redaktør for Harald Stanghelle i juni 2000. Onsdag 30. august ba styreformann Terje Thon Egeland ta stillingen på permanent basis. Han takket umiddelbart ja.

John Olav Egeland har i dag meddelt styret i Dagbladet A/S at han ønsker å fratre stillingen som ansvarlig redaktør i Dagbladet. Bakgrunnen er et stort arbeidspress de siste årene og den slitasjen dette har medført.

Egeland har etter 5 år som politisk redaktør, hvor han også var prosjektansvarlig for Magasinet, vært ansvarlig redaktør i Dagbladet siden juni 2000. Han har i den tiden stått i spissen for en omfattende redaksjonell endringsprosess som ledet fram til produktfornyelsen av Dagbladet i fjor.

Styret uttrykker en stor anerkjennelse og takk for den innsatsen John Olav Egeland har nedlagt.

Egeland vil fortsette sitt arbeid i Dagbladet som skrivende medarbeider.

Styret har i dag konstituert nyhetsredaktør John Arne Markussen, som også har vært ansvarlig redaktørs stedfortreder, i stillingen som ansvarig redaktør.

- Det har vært et svært hardt kjør, med betydelige nyskapninger som nye Dagbladet og Magasinet, sier styreformann Terje Thon til Dagbladet.no.

Han sier han var forberedt på avgjørelsen.

- Jeg har vært nærmere John Olav enn resten av styret, så for meg kom ikke dette som noe sjokk.

Beskjeden om sjefredaktørens avgang kom som lyn fra klar himmel på redaksjonen.

- Egeland har vært en leder av betydelig format. Et skifte av sjefredaktør var ikke det vi trengte mest. Stemningen i Dagbladet preges nå både av sorg, skuffelse og undring, sier lederen av Dagbladets redaksjonsklubb Sigbjørn Andersen til NTB.

Egeland tok over som ansvarlig redaktør i Dagbladet i juni 2000 etter å ha vært politisk redaktør i fem år.

- Vi respekterer Egelands begrunnelse om at arbeidspresset har vært stort de siste årene. Vi har vært gjennom store redaksjonelle endringer som nå må føres videre, sier Sigbjørn Andersen.

Han sier styret i klubben nå vil starte arbeidet med å definere hvilke krav som skal stilles til den nye sjefredaktøren.

(Dagbladet.no/NTB)

TREKKER SEG: John Olav Egeland går av som ansvarlig redaktør i Dagbladet. Styret har konstituert nyhetsredaktør John Arne Markussen i stillingen.