Eggen slapp nulling

Torgrim Eggens roman «Den nye Dylan» ble i går endelig innstilt til innkjøp av Kulturrådet. Dermed snudde en enstemmig ankenemnd på vurderingsutvalgets tilråding om nulling av Eggens satiriske roman fra rockemiljø.

«Anken tas til følge» lød i sin helhet den knappe tilrådingen fra ankenemnda, som aldri begrunner sine positive vedtak. I motsetning til forrige gang, da Cappelen Forlag ikke vant fram med sin anke på nullingen av Anne Holts «Mea Culpa», ønsket ankenemndas leder Jahn Thon denne gangen å si minst mulig om nemndas generelle vurderinger.

- I vedtaket ligger det at boka ikke blir underkjent. Det er det som er poenget, og det står i vedtaket. Vi hadde en diskusjon som egentlig ikke var vanskelig, og der det kom fram relativt stor enighet.

- Var beslutningen enstemmig?

- Ja.

Første gang

- Er beslutningen påvirket av diskusjonen etter nullingen av Anne Holt?

- Det er umulig å si, like umulig for oss som for dere. Men vi prøver å vurdere dette bok for bok, og jeg tror det er det vi har gjort her, sier Thon.

Det har det siste året ikke vært lett for nullingsinnstilte forfattere å vinne fram med anker i ankenemnda. Dagens ankenemnd har hittil gitt vurderingsutvalget rett i hver eneste av nærmere førti anker de har behandlet.

- Dette er første gang denne ankenemnda har gått imot vurderingsutvalgets synspunkt. Skyldes det en uenighet om sjangeren satirisk-humoristiske romaner?

- Det har jeg ikke noe grunnlag for å si noe om, sier Thon.

Vurderingsutvalget for prosa, som opprinnelig foreslo Eggen nullet, består av forfatter Kjell Askildsen, Trygve Johansen for Den Norske Forleggerforening og Aud Nordgarden Grimstad for Bibliotekforeningen. De har tidligere gitt utrykk for at de ikke ønsker å kommentere eller begrunne sine vurderinger offentlig.

Lettelse

Torgrim Eggen er for tida på reise i Thailand og ikke tilgjengelig for kommentar, men på hans forlag, Gyldendal, er både begeistringen og lettelsen påtakelig.

- Dette er vi glade for. Jeg syns den første beslutningen var aldeles ubegripelig, sier Gyldendal-sjef Geir Mork.

- Jeg hadde blitt forundret dersom anken ikke hadde vunnet fram, sier litterær direktør Astrid de Vibe. - Jeg kan ikke se at det fantes én eneste saklig grunn til å nulle boka.

- Tror du innstillingsutvalget var påvirket av høstens debatt da de ville nulle både Eggen og Holt?

- Det er mulig, og da er jeg glad vi har et ankeutvalg som kan ta korrektur på vurderingsutvalgets innstillinger. Men det er jo umulig for andre enn dem som var i det rommet å vite akkurat hva som foregikk på møtet.

ENSTEMMIG: Torgrim Eggens siste bok blir likevel å finne på biblioteker over hele landet.