HELHETLIG STRATEGI: Regjeringen aarbeider med en helhetlig strategi om digitalisering i skolen, skriver artikkelforfatteren i et svar til Arbeiderpartiets Christian Tynning Bjørnø. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
HELHETLIG STRATEGI: Regjeringen aarbeider med en helhetlig strategi om digitalisering i skolen, skriver artikkelforfatteren i et svar til Arbeiderpartiets Christian Tynning Bjørnø. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Utdanning

Ei digital framtid med Høyre

Meninger

For å møte forberedt til ei framtid vi ikke helt vet hvordan ser ut må vi lage en skole som gjør elevene i stand til å takle raske endringer. Det gjør Høyre gjennom et storstilt lærerløft og en fornyelse av kunnskapsløftet der målet er at flere elever skal lære mer. Mestring av grunnleggende ferdigheter kommer aller først. En av de grunnleggende ferdighetene er digital kompetanse, og derfor blir det hult når Arbeiderpartiet i Dagbladet 21. april beskylder oss for å være digitale sinker.

På Stortinget har vi til behandling en melding om tidlig innsats og kvalitet i skolen, der digitalisering også står sentralt. Samtidig arbeider regjeringen med en helhetlig strategi om digitalisering i skolen i nært samarbeid med de viktigste aktørene for å sikre god tilgang til både infrastruktur og pedagogisk innhold.

Kristin Vinje (H)
Kristin Vinje (H) Vis mer

Til høsten innføres en ny femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå, slik at vi i framtida får lærere med enda bedre faglig og pedagogisk kompetanse og med større innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid. Alle som uteksamineres fra utdanningen skal ha profesjonsfaglig digital kompetanse som vil gjøre dem enda bedre rustet til en hverdag i framtidas klasserom.

Christian Tynning Bjørnø har rett i at vi trenger flere unge mennesker til å velge å studere informasjonsteknologi, teknologiske fag eller realfag. I budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene i Stortinget ble det i inneværende års budsjett bevilget 500 ekstra studieplasser innen IKT, og ved opptaket til høyere utdanning har vi faktisk opplevd en voldsom vekst i antall søkere til IT-fag til høsten. Det er altså stor interesse blant ungdom for disse studiene.

Tynning Bjørnø sier selv at det ikke er mangel på PC-er og digitalt utstyr som står i veien for å lykkes bedre med digitalisering i skolen. Likevel har nestleder i partiet, Trond Giske, i klartekst foreslått å bruke en halv milliard på å kjøpe PC-er og nettbrett til samtlige av landets skoleelever.

Høyres program for neste stortingsperiode er gjennomsyret av teknologioptimisme og en plattform for et digitalt Norge. Det gjelder også skolen. Vi vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen. Høyre vil styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag og ta i bruk flere digitale læremidler.

Høyre har løsninger for framtida, og framtida er digital!