RASISTISK: Innleggforfatteren kommer med kraftig kritikk av siste program i Hjernevask-serien. 
Foto: Nina Hansen
RASISTISK: Innleggforfatteren kommer med kraftig kritikk av siste program i Hjernevask-serien. Foto: Nina HansenVis mer

Eia slapp dyret ut av sekken

Blant små barn i USA er det ingen IQ-forskjell mellom svarte og hvite.

||| HJERNEVASK: Harald Eia viste ubehag, klarla det politisk ståsted til forskerne og advarte mot feil bruk av funn. Men dyret slapp likevel ut: Det er store intelligensforskjeller mellom hvite og svarte. Noen folkegrupper er rett og slett dumme, andre er svært intelligente. At samfunnshierarkier er naturlig, at de som sitter øverst har et eget blod, at den hvite rase er best egnet til å lede og bestemme, mens de andre må slite, har vi jo hørt før. Det er føydalismens og kolonialismens teori som har fått en ny fødsel, under navnet IQ-forskning. Hvorfor ønsker Eia og NRK ønsker å spre dette?

Han finner forskere som mener det er distinkte forskjeller mellom rasene, som gjør det rimelig å sette dem i et hierarki. Nå er det ikke blodet som er ulikt, men intelligens. Eias forskere mener en klassestruktur basert på intelligens vil vokse fram. Sosiale problemer som fattigdom, kriminalitet, uærlighet, rusavhengighet og så videre er en følge av lav intelligens. (Murray i The Bell Curve) Sosialpolitikk er derfor meningsløs bruk av penger. De er genetisk bestemt til å være lengst nede på samfunnsstigen. På samme måte som de som sitter øverst.

I BOKA THE BELL CURVE påstår forfatterne, Herrnstein og Murray, at det at hvite har en sntt-IQ på 100, svarte har en snitt-IQ på 85 og Hispanics er omtrent midt i mellom. Som rasisten Richard Lynn angir de yrkesvalg for de ulike gruppene: De hvite passer best til kompliserte oppgaver som for eksempel  ledelse, hispanics til håndverksoppgaver (snekker, rørlegger, taktekker etc.) mens svarte passer best i ufaglært arbeid.

Hvis dette er sant, så må det vel fram? Vi kan ikke skjule sannheten?
 
MEN DET ER NEPPE sant. Forskere som har studert raser sier at de genetiske forskjellene er små, og variasjonene mellom rasene er langt mindre enn variasjonene innenfor hver. Forskere finner at intelligens er stigende, det vil si at når flere utdanner seg, stiger også IQ. I USA har gjennomsnitts-IQ steget så mye at den har fått et navn (Flynn-effekten — etter han som oppdaget det). Arvelighetskomponenten er da lavere enn antatt.

Andre som har målt forskjeller i IQ mellom ulike folkegrupper i USA finner forskjeller som ligger innenfor feilmarginen og som i sin helhet forklares med sosial klasse. (Jane Mercer, Ethnic Differences in IQ Scores: What Do They Mean?). Blant små barn er det ingen IQ-forskjell mellom svarte og hvite i USA,  hvilket peker mot at IQ-forskjeller på gruppenivå skyldes miljø (Fryer og Levitt: Testing for racial differences in the mental ability of young children). Nye studier av materialet til Murray som viste at sosiale problemer er genetisk betinget, viser at ved et noe bredere begrep for miljø så forsvinner effekten av arv helt. (Claude S. Fisher m. flere: Inquality by design. Cracking the Bell Curve Myth).

THE BELL CURVE henter i all hovedsak sitt datamaterialet fra «The Pioneer Fund», der blant annet Robert Flynn jobbet. Nesten alt materialet som brukes i boka er samlet inn av forskere med støtte fra denne stiftelsen. The Pioneer Fund en rasistisk stiftelse opptatt av rasehygiene, som «sterkt fraråder å se sentimentalt på de store spørsmål. Evolusjonært framskritt betyr at de mindre tilpassede dør ut. Dette er et naturens faktum», som de hevder. Formuleringen til forveksling lik Heinrich Himmlers formaning til SS-soldatene.
Det nye fokuset på gener, raser og IQ er ikke «ren vitenskap», det er ideologi og en tilpasning av data til ideologi. Målet er å naturalisere det sosiale, å gjøre resultatene av utbytting og myrderier naturlige — ment slik fra naturens side.

EIA HADDE i de første programmene en artig påpekning av en redsel for biologi. Nå har han havnet i den heksegryta som er årsaken til at biologiske forklaringer på sosiale fenomener blir skydd.

NY FØDSEL FOR KOLONIALISMENS TEORI: De påståtte IQ-forskjellene mellom raser sprer ideen om at hvite egner seg best til å bestemme. Hvorfor sprer Eia og NRK dette?, spør Jan Jacobsen. Tasmanias aboriginere, noen av dem på bildet, ble utryddet av kolonialister på 1800-tallet. Foto: Wikimedia Commons
NY FØDSEL FOR KOLONIALISMENS TEORI: De påståtte IQ-forskjellene mellom raser sprer ideen om at hvite egner seg best til å bestemme. Hvorfor sprer Eia og NRK dette?, spør Jan Jacobsen. Tasmanias aboriginere, noen av dem på bildet, ble utryddet av kolonialister på 1800-tallet. Foto: Wikimedia Commons Vis mer