IKKE SERIØST FREMSTILT: Harald Eia burde holdt seg til humorprogrammene sine, mener Sævre.  
Foto: Robert S. Eik
IKKE SERIØST FREMSTILT: Harald Eia burde holdt seg til humorprogrammene sine, mener Sævre. Foto: Robert S. EikVis mer

Eias biologi er for useriøs

Hold deg til humoren.


||| «HJERNEVASK»: Innenfor biologien finner man mange spennende fenomener som kan skjerpe både nysjerrigheten og få undringen til å vokse. Det gjør blant annet at mange av de naturprogrammene som finnes i mediene, både aviser, radio og fjernsyn, er de best besøkte programmene. Konkurrenten er kanskje moro- og humorprogrammene. Men hvorfor skal disse slåes sammen: hold deg til humoren, Eia.

MANGE AV OSS biologer ser stor nytte og glede i å formidle naturfenomener. Men vi ser stadig oftere at opptak av ulike dyr blir klippet sammen for å gi et bilde av logiske handlinger hvor mennesket kjenner seg igjen. Det kan for eksempel være rovdyrs fangst av bytter, eller insektsetende planters fangst av en flue eller bille. Med de redigeringsmuligheter man har i dag ser vi klart en utvikling at det legges opp en regi i programmene som gjøres logiske og rasjonelle.

Det stemmer sjelden i den virkelige verden. Naturen har ikke en innebygget menneskelig, rasjonell fornuft, som det ofte blir fremstilt.

DE FJERNSYNSPROGRAMMENE som Harald Eia har presentert den seinere tida går inn i noe av denne trenden. Det er innsamling av sprikende intervjuer, og sekvenser av framstillinger som er meget tendensiøse. Og så presenteres det med et skinn av en mangesidig innhenting av data og framstilling av en allsidig belysning av det evige temaet om arv og miljø.

Resultatene hører i alle fall ikke hjemme i den måten flertallet av biologer betrakter sitt fag i dag.

NÅR VI TAR FOR OSS det som har med arv å gjøre, er det biologisk sett snakk om egenskaper som ligger i selve arvematerialet. Men ofte når dette begrepet brukes av andre, kan det få en slagside mot at arv er noe større forutbestemt og absolutt. Dette forsterker Eia gjennom klippingene av sine program, slik at temaene kommer ut på en underlig måte som ihvertfall ikke kan følges biologisk.

Biologer har gjennom de seinere tiårene stadig sterkere fokusert på totalmiljøet og et mangfold av påvirkninger organismer lever i og hvor arven legger et fundament i livesmulighetene, men hvor miljøet i skiftende grad kan forsterke eller redusere deler de arvelige muligheter. Dette burde formidles i en type program som Eia har fått lov å lage.

Det er ikke nok at Eia er rask i hodet og rask i replikken når han får lage denne typen program på NRK. Jeg må innrømme at jeg hadde problemer med å skille ansiktet til Eia fra de humoristiske kommentarer han har gledet oss med i mange år. Etter hvert forstod jeg at han virkelig prøvde å være seriøs. Men det har han ikke greid.

HAN HAR KLIPPET diskusjonene på en måte som rett og slett ikke bør godtas som en saklig framstilling av disse temaene. Vi har mange som kan drive god journalistikk på dette.

Så Eia: bli ved din humor!