Eide, Elisabeth

Slik ble jeg forfatter:

- Jeg har skrevet bestandig, men mye for skuffene. Da Gyldendal utlyste en konkurranse for kvinner som ville skrive krim eller spenning i 1993, sendte jeg et kcart romanmanus til dem, og de ga meg stipend og oppmuntring til å fullføre. Slik kom den første romanen ut, i 1994.

Beste leseropplevelse:

- EN? I barndommen spesielt Victor Hugo. I ung voksen alder Torborg Nedreaas. I de seinere årene: de store indiske fortellerne: Vikram Chandra,Rohinton Mistry Mistry, Arundhati Roy, Salman Rushdie.

Slik liker jeg å jobbe:

- Intenst! Avsondret fra jobb, familie og resten av verden når jeg skriver førsteutkast (helst utenfor Norges grenser). Videreforedling kan jeg arbeide med med hjemme også.

Mine favorittlinker:

- De som forteller noe om hva som foregår rundt i verden - og dermed supplerer norske medier, som er sparsomme på dette punktet. www.zmag.org er én, se ellers hjemmeside.

Slik jobber jeg med research: - Ved å være på stedet. Tre av mine fire romaner har store deler av handlingen utenlands (i India, Pakistan og Afghanistan). Det ville vært umulig om jeg ikke hadde oppholdt meg i disse landene over (tildels lang) tid. Dessuten via skriftlige kilder, via telefonen, og telefonkatalogen (når det gjelder navn). Jeg bruker også internett, blant annet har jeg funnet spennende afghansk humor og afghanske legender der!

(Dagbladet.no 09.11.00)