VIL KUTTE:  Thorhild Widvey.
VIL KUTTE: Thorhild Widvey.Vis mer

Eierskap i mediene

Å regulere mediebransjen er ikke det samme som å regulere oppdrettsnæringen.

Meninger

Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland ønsker å oppheve medieeierskapsloven. I stedet vil de la konkurranselovgivningen regulere eierskap i mediene.
Argumentet er at det er for tungvint både å skulle forholde seg til Konkurransetilsynet og Medietilsynet og to ulike lover, det er «dobbelt opp, og unødvendig byråkrati».

Widvey bedyrer at mediemangfold er viktig, dette hensynet skal tas inn i konkurranseloven. Medietilsynet skal nå bare ha en rådgivende funksjon. Alle formelle eierskapsbegrensninger forsvinner, altså tallprosenter som utgjør grensene for hvor stor del av mediemarkedet enkeltaktører kan kontrollere. Disse grensene har vært gjenstand for dragkamp mellom borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer, men å fjerne dem helt er et radikalt forslag.

Kulturministeren hevder bransjen er positiv, og i Dagens Næringslivs artikkel om temaet er også «bransjen positiv» - men bare én representant er sitert: Schibsted Norges direktør Diderik Munch. Schibsted har flere ganger utfordret eierskapsbegrensningene, og det kommer ikke som noen overraskelse at de gjerne ser at de fjernes. Det er som å spørre reven om han ønsker adgang til hønsehuset.

Det har vært krevende å håndheve medieeierskapsloven i ei tid da bransjen står i en historisk transformasjon. Den digitale tidsalderen utfordrer både definisjoner og tradisjonell båstenkning om markeder. Likevel er dette en dårlig unnskyldning for å skrote hele loven. Grunnlovens paragraf 100 slår fast at det «påligger statens myndigheter å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». Å sørge for et mangfoldig medieeierskap er en selvsagt del av dette ansvaret, og en medieeierskapslov tydeliggjør dette som en grunnforutsetning for demokratiet. Å regulere mediebransjen er ikke det samme som å regulere oppdrettsnæringen.

Forvaltning av kultur, debatt og mangfold er en spesialøvelse. Konkurransetilsynet har tidligere vist, for eksempel i vurdering av spørsmålet om fastpris på bøker, at dette ikke er deres hjemmebane. Medietilsynet med en egen medieeierskapslov bør bestå.