Eierskap i Terra Markets

TERRA-SKANDALEN: Dagbladet hadde på sin forside i går oppslag om «Terra-toppenes hemmelige plan» som skulle innebære at tidligere konsernsjef Ola Sundt Ravnestad og konserndirektør Odd Arne Pedersen skulle selge sine eierandeler i Terra Markets og på den måten få «millioner rett i lomma».

Fakta er at fire gründere for ti år siden etablerte finansselskapet Terra Finans AS hvor sparebankene kjøpte seg inn i. Sparebankene kjøpte seg dermed inn i selskapet slik at de eier 2/3 av dagens Terra Markets mens de fire private gründerne eier 1/3. Terra Markets er 100 %. eier av Terra Securities, som nå er slått konkurs.

Blant de 78 sparebankene som eier Terra-Gruppen AS, har det i noe tid vært et ønske om at de fire gründerne skulle kjøpes ut av Terra Markets. Styret i Terra-Gruppen startet derfor en prosess for over et år siden for å finne ut hvordan dette burde skje og vi startet et arbeid med en verdivurdering av selskapet. Målet var å få en struktur hvor Terra-Gruppen eide alle produktselskapene 100 %. Vi var kommet langt i et arbeid som skulle presenteres for aksjonærene i løpet av vinteren.

Disse forholdene har vært offentlig kjent lenge og har vært omtalt i flere medier. Det Dagbladet kaller «Terra-toppenes hemmelige plan» er dermed feil. Det har tvert imot vært Terra-bankenes offentlig kjente ønske å kjøpe aksjene til de personene som gjennom flere år var med på å bygge opp hele konsernet.