Einar Lunde best likt

Einar Lunde (56) er den nyhetsoppleseren i Dagsrevyen Kari og Ola nordmann liker aller best. Han er dobbelt så populær som nummer to på lista, Ingvild Bryn.

- Dette er veldig hyggelig for meg, sier «mr. Troverdighet».

Ifølge MMI-undersøkelsen, som omfatter nærmere tusen nordmenn, scorer Einar Lunde høyest blant trøndere. Samtlige landsdeler foretrekker ham som ankermann - bortsett fra nordlendingene, som heller vil ha Ingvild Bryn.

Einar Lunde er en ydmyk vinner. Han ønsker å framheve samarbeidet og den gode tonen blant de seks nyhetsoppleserne.

- Vi er først og fremst en fin gjeng som drar lasset i hop. Vi konkurrerer ikke internt, men mot de andre kanalene, sier Lunde.

- 27 prosent av tv-seerne foretrekker deg som ankermann, og dermed en du soleklar vinner. Kommentar?

- Det er alderen!

- Jeg legger det på alderen. Det tar lang tid å etablere troverdighet og autoritet, og det handler om å bygge opp et forhold til seerne. Det handler om senioritet, sier Lunde.

Han legger til at det er en trend i nyhetspresentasjonen som favoriserer tilårskomne ankermenn. Lunde har vært knyttet til Dagsrevyen i over 30 år.

Han er også den eneste i Dagsrevygruppen som ikke har gått på tv-kurs.

- Det fantes ikke slikt da jeg begynte, så jeg tørrtrente før sending.

Glimt i øyet

Lunde mener at årsaken til at han scorer høyt, er at han tør å være seg selv.

- Tv er så avslørende. Er du kunstig og påtatt, blir du avslørt meg en gang. Dessuten er det viktig med glimt i øyet. Uansett hvor alvorlig nyhetene er, må du ha innlevelse og glød, mener Einar Lunde.

- Folk kommer daglig bort til med og sier hei og at jeg er en del av familien. Fint, da kommer jeg til middag, svarer jeg. Jeg kommer jo på besøk til folk hver kveld.