Eivind Aarset

Shape of postrock to come?

CD: Velkommen dreining fra nestor i norske nujazz: gitarist Eivind Aarset med band lusker uanstrengt inn i postrocken. Nå er ikke flekken mellom jazzelektronika og introvert instrumentalrock upløyd mark i Norge, dette er Jaga Jazzist-terreng, men «Sonic Codex»’ styrke ligger i hvordan Aarset søker inn i landskapet ved å legge igjen de mest utpregede jazzelementene, samtidig som han beholder en mykhet og smidighet herfra som bare unntaksvis er å finne hos postrockband med indie- og krautbakgrunn. «Cameo» gir eksempelvis et tydelig Tortoise-ekko, men med en mild fusionvri. Aarset er mindre spennende når atmosfærisk, Pink Floydsk instrumentalføleri tar overhånd, men han holder seg på riktig side av dvaskt new age-sludder. Med kraftpakka «Black Noise/White Silence» i potten, er dette blitt en av den norske rockhøstens overraskelser.