Ekko

I DEBATTEN om kulturpolitikk og næringsliv svarer Ole Mic Thommesen meg 9. juni ved 1) å konstruere en grunnløs men «grunnleggende prinsippiell uenighet om det er ønskelig å styrke båndene mellom kultursektoren og næringslivet»; 2) fokusforskyvning over «til det arbeidet Stortinget nå er inne i», bort fra mitt kunstneriske næringsliv; 3) «Berg må ha meg unnskyldt når jeg etter å ha lest hans artikkel hører ekkoet fra sytti og åttitallet.» Til dette er å si: Som Thommesen vet eller bør vite, låter det kulturpolitiske ekkorommet vidt forskjellig i de nevnte tiår. Og han får ha meg unnskyldt, når jeg etter å ha lest svaret hans hører mer presise, dumpe ekko fra førtitallet.