Ekskluderende integreringspolitikk

HIJAB I POLITIET: En skulle tro at det moderne demokratiet hadde kommet langt nok til å kunne akkommodere minoriteters legitime behov uten å ende i det rabalderet vi har sett den siste uken. Den slitsomme debatten har ikke vært hyggelig. Det er bekymringsfullt å se at muslimske kvinner som velger å praktisere sin tro etter egen overbevisning og ønsker å være en aktiv og integrert borger i det norske samfunnet blir hindret med vikarierende begrunnelser. Politikere som på den ene siden snakker om integrering av minoritetskvinner, bidrar på den andre siden effektivt til å ekskludere dem.

Fra noen politikere kan vi ikke forvente annet, men det er skremmende at tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær Libe Rieber-Mohn med særlig ansvar for integrering, er imot dette lovforslaget. Dette viser hvorfor integreringspolitikken i Norge har vært mislykket. Man har aldri helt klart å leve opp til de liberale idealer som hele tiden minoriteten blir krevd å være lojale mot. Det er først og fremst politikere som trenger å endre sine holdninger. Deretter kan dette overføres til resten av befolkningen.

Jeg har selv båret hijab i over 13 år grunnet min religiøse overbevisning og har samtidig fått velge et yrke som jeg har interesse for. Et yrke som gir meg frihet til å være meg selv, samtidig som den setter krav og utfordrer meg som person. Det er selve utdanningen, engasjementet, lojaliteten og trivselen som fører til at jeg utfører arbeidsoppgavene mine i henhold til forventninger. Hijaben hindrer meg ikke i dette! Politiet burde være stolt over at muslimske kvinner ønsker å utføre en jobb hos dem. Det viser at muslimske kvinner ønsker å ta del i det norske samfunnet. Det er tragisk at det i sosialdemokratiet Norge fortsatt foregår diskusjoner der hijab er det evige stridstema. Hijab og andre religiøse plagg burde være en selvfølge i et moderne, inkluderende og flerkulturelt Norge.

Det har også forekommet avsporinger i debatten som når Astrid Meland 11. februar fremholder at islamsk tildekking av hår har kulturhistorisk bakgrunn og at den teologiske forankringen er heller svak. Hun unnlater glatt å fortelle at samtlige lærde i islam gjennom 1400 år har individuelt bevist og slått fast at tildekkingen av håret er obligatorisk, en plikt. Så vel konservative og ortodokse som reformatorer har aldri vært uenige om dette. Derfor er det heller morsomt å bevitne at artikkelen bruker samfunnsdebattanter som alibi i en heller vaklende argumentasjonsrekke.

Foto: METROPOLITAN POLICE/AFP/SCANPIX
Foto: METROPOLITAN POLICE/AFP/SCANPIX Vis mer
Ekskluderende integreringspolitikk