Eksosministeren

I 2000 skrev Senterpartiet seg inn i miljøhistorien med gullskrift da partiet forlot regjeringskontorene fordi stortingsflertallet ville tvinge gjennom bygging av forurensende gasskraft. Når Liv Signe Navarsete i dag overtar ledervervet i Senterpartiet, er det i en tid da miljøinteressen hos folk flest er stor og skuffelsen over manglende handling fra regjeringens side kanskje enda større. Allikevel ser det ut til at miljøengasjementet i Senterpartiet er på et lavmål og at det grønneste ved partiet i dag er logoen deres.

I fjor ble det satt rekord for norske klimagassutslipp, aldri har vi forurenset mer enn i 2007. Noe av ansvaret for dette ligger på den forrige regjeringen, men også dagens regjering har ført en politikk der utslippene med viten og vilje har økt. Senterpartiet må ta en stor del av ansvaret for dette. De siste tre årene siden dagens regjering overtok makten, har de hatt best forutsetninger for å snu de negative trendene, men har så langt misbrukt muligheten.

Når det gjelder klimagassutslipp, er det ikke bare miljøvernministeren som avgjør hvor høye utslippene skal bli. Minst like viktig er det hva samferdselsministeren og olje- og energiministeren finner på. Senterpartiet har sittet på begge disse avgjørende ministerpostene hele perioden. Mens penger til kommunene, minst mulig vern av Trillemarka og et anstendig landbruksoppgjør har vært flaggsaker for partiet, har muligheten til å legge om kursen i transport- og energipolitikken vært nedprioritert. Dette gjør at partiet i dag fremstår som et parti uten miljøprofil eller engasjement.

Veitrafikken står i dag for en femdel av norske klimagassutslipp, og de vokser stadig. Det er Liv Signe Navarsete selv som har sittet som statsråd for transportpolitikken, og som ikke har tatt de nødvendige grepene. I stedet for å gi et løft for kollektivtrafikken og for folks mulighet til å reise miljøvennlig og la bilen stå, har Senterpartiet prioritert prestisjeutbygginger av vei som både har gått på bekostning av miljøet og trafikksikkerheten. Det trengs en dramatisk omlegging av transportsektoren dersom trenden med stadig økende utslipp skal snus. Navarsete, som i dag fremstår som en vei- og eksosminister, er nødt til å prioritere jernbane i høstens statsbudsjett, og hun må legge frem en nasjonal transportplan som viser at også samferdselsdepartementet har forstått at vi har et klimaproblemet det er på tide å ta grep om.

Som partileder er det Navarsetes ansvar å få gjennom Senterpartiets politikk i regjering. Senterpartiets program er i dag fremtidsrettet og progressivt når det gjelder oljeindustrien, som i dag ved siden av transporten fremstår som det største miljøproblemet i Norge. Denne uken la de dessuten frem et utkast for neste års partiprogram der de gode miljøprinsippene i oljepolitikken opprettholdes. Partiet gikk i 2005 til valg på opprettelse av petroleumsfrie områder og et lavere utvinningstempo enn i dag. Det er fornuftig politikk. Fra 1990 og frem til i dag har oljenæringen nesten doblet sine utslipp av farlige klimagasser. I løpet av de tre årene som er gått siden valget har vi gjentatte ganger sett at oljeindustrien ikke har kontroll over egen aktivitet hvilket har resultert i urovekkende ulykker, særlig på Statfjord A-plattformen i Nordsjøen hvor vi på under et halvt år har hatt to alvorlige ulykkesepisoder.

Det kan se ut som om Senterpartiet heller ikke har full oversikt over egen aktivitet i olje- og energidepartementet. Tre ulike Senterparti-statsråder har gjennom perioden åpnet svært sårbare områder for oljeutvinning, ikke ett petroleumsfritt område er blitt opprettet så langt og ingen regjering har tidligere delt ut så mange blokker på norsk sokkel til oljeindustrien som dagens rød-grønne gjeng. Dersom det ved neste valg skal gå an å tro på at Navarsetes parti faktisk ønsker å prioritere miljø foran oljeindustriens interesser, er de nødt til å vise det nå når de faktisk har sjansen.

Samtidig som oljeindustrien får ture frem som de vil, har Senterpartiets løfter om økt satsing på fornybar energi ikke blitt fulgt opp. Et skrinlagt sertifikatsystem og feilslåtte rammevilkår har ført til at Norge fremdeles ligger milelangt bak våre naboland når det gjelder fornybar energi.

Det skal bli vanskelig for regjeringen, og for Senterpartiet som har sittet med ansvaret, å møte i valgkampen dersom det er dagens merittliste de skal vise frem. Av de tre regjeringspartiene, er det Senterpartiet som de siste tre årene har sittet i de departementene med flest miljøsynder på samvittigheten. Senterpartiet kommer nok til å servere potensielle velgere miljøløfter frem mot valget uansett, men Liv Signe Navarsete har kun ett år på å bevise at løftene faktisk blir oppfylt dersom partiet hennes får muligheten. Så langt har det blitt med praten.