Eksotisk forførende

Stillferdig vakkert drama fra Vietnam.

Bildenes eksotiske, fargesterke skjønnhet - det være seg av interiører, Hanois yrende gateliv eller Vietnams monumentale fjell - er livgivende og fascinerende i seg selv. De trekker oss inn i en lavmælt Østens atmosfære av ro og hverdagslig samliv. Ytre sett er alt ved det normale i Tran Ang Hongs familie. Hans visuelle grep forfører, slik hans personer forfører hverandre.

Form og innhold er nøye avpasset i Hongs langsomme opprulling av familiemedlemmenes bedrag og selvbedrag. De omgås harmonisk, tre søstre og en bror. Den yngste vil helst ha en mann mest mulig lik broren, de to andre søstrene er tilsynelatende godt gift og har få andre problemer enn vanlig er.

Regissøren slo igjennom med «Duften av grønn papaya om morgenen» og tar seg her god tid til nærmest å la oss leve med i et taktfullt fellesskap. Dermed skaper han også en forventning til avsløringer vi vet må komme - et par av dem ville røsket opp i enhver familie.

Det skjer nennsomt forlokkende - et bilde på en østlig kultur tuftet på andre omgangsformer enn våre egne.

Forførende