Eksportspagaten

Bør egentlig ansvaret for norsk kultur i utlandet bestyres av Utenriksdepartementet?

Hele tre statsråder var fredag trommet sammen for å presentere regjeringens nye stortingsmelding om «internasjonal kulturinnsats» - kulturminister Hadia Tajik(Ap), utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Heikki Holmås (SV). Utvalget speiler den politiske tankegangen rundt norsk kultur i utlandet. Påfallende nok var det Holmås som leverte den eneste overbevisende talen om viktigheten av kulturarbeid utenlands. Med et flammende innlegg der han understreket kulturens iboende kraft i undertrykkende regimer, og dermed verdien av støtte til kultur i slike land - inkludert personlige perspektiv fra sin egen oppvekst med en raddis-forfatterpappa som fikk sin egen mappe hos PST («Det er Norge, tenk hvordan det er i enkelte andre land»), påkalte han tilslutt et hevet øyenbryn hos utenriksministeren.

De to andre ministerenes taler bekreftet aller mest status quo. Utenriksdepartementet vil fortsette med sin kulturformidling via utenriksstasjonene, mens Kulturdepartementet forsøker å poengtere viktigheten av kultureksport. Her ligger det en konflikt. Bør egentlig ansvaret for norsk kultur i utlandet bestyres av Utenriksdepartementet? Engerutvalget uttrykte i sin rapport for to uker siden sin klare oppfatning: «Etter utvalgets mening er det uheldig at kulturministerens ansvarsområde skal ende ved landets grenser i en tid hvor kulturlivet i Norge i høy grad er blitt en del av internasjonale kunst- og kulturfelt.»

Samme Enger-utvalg signaliserte ønske om en mer bærekraftig kulturpolitikk, altså at det skal la seg gjøre å leve av det å drive med kunst og kultur. Et viktig element i denne sammenheng er å utvikle næringsaspektet. Det vil nok den varslede handlingsplanen for kultur og næring komme nærmere inn på, og et lite skritt på veien ble også annonsert av kulturministeren under presentasjonen fredag: nemlig at Kulturrådet skal utvikle en internasjonal strategi for sitt arbeid. 75 000 jobber innenfor kulturnæringene i Norge, noe som utgjør cirka 4 prosent av den totale sysselsettingen. Verdiskapingen er beregnet til 42 milliarder kroner. Vi trenger en plan for hvordan denne vekstnæringen skal kunne få økonomisk fotfeste også internasjonalt.