Eksportsuksessen

Hvordan endre verdensbildet på næringslivstoppen? Look to Norway!

EU KOMMER: Den markante visepresident og justiskommisær i EU, Viviane Reding, har varslet at hun vil lansere utkast til et nytt direktiv den 8. mars. Lovforslaget innebærer at de fleste medlemmene i europeiske bedriftsstyrer fortsatt kan være menn: Mannskvote på maks 70 prosent. FOTO: AFP
EU KOMMER: Den markante visepresident og justiskommisær i EU, Viviane Reding, har varslet at hun vil lansere utkast til et nytt direktiv den 8. mars. Lovforslaget innebærer at de fleste medlemmene i europeiske bedriftsstyrer fortsatt kan være menn: Mannskvote på maks 70 prosent. FOTO: AFPVis mer

Det er typisk norsk å bli stolt når prominente utlendinger skryter av oss. Du kan derfor allerede nå forberede deg på et stolt øyeblikk neste uke. 8. mars vil nemlig EUs markante visepresident og justiskommisær Viviane Reding lansere utkast til et nytt direktiv. Klipp og lim fra Norge! Uansett om hun framhever oss som forbilder eller ikke. Lovforslaget innebærer at de fleste medlemmene i europeiske bedriftsstyrer fortsatt kan være menn: Mannskvote på maks 70 prosent. Eller som vi er vant til å snakke om dette: Innen 2015 skal kvinnekvoten være minimum 30 prosent i styrene i børsnoterte selskaper i EU.

I Norge vedtok som kjent Stortinget for om lag ti år siden en slik kvote: 40 prosent kvinner i styret i allmennaksjeselskaper (ASA) fra 2006. Mannskvoten skulle begrenses til 60 prosent. Flere tiår med debatt og oppfordringer til en mindre ensartet styrerekruttering hadde ikke ført fram. Fra styrerommene så verden fremdeles ut som den gjorde før kvinner fikk stemmerett. Daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen sa i 2002 at han var «skitt lei» den manglende uviklingen i ASA-styrene. Da var 93,2 prosent av medlemmene menn. Blant styregrossistene (de med fire styreverv eller mer) var det flere med Svein til fornavn enn antall kvinner til sammen. Bedriftsstyrer var selve gullgruven om man ville studere nettverk, maktspill og patriarkalske tradisjoner i fri utfoldelse.

Hva ville skje om man åpnet styredørene for kvinner? Maktmenn fryktet at horder av inkompetente og irrasjonelle damer med manglende risikovilje ville ruinere bedriftene og landet. Du husker kanskje vagt den absurde debatten? Det ville bli umulig å drive business her til lands! Investorer ville flykte fra Norge og Oslo Børs. Menn som gamblet med finansielle produkter og hadde styrt bedrifter konkurs, mente det var uansvarlig å slippe kvinner inn i styrene. Noen mente kvinnene rett og slett ville kjøre den norske økonomien i grøfta. Hva er det foreløpige resultatet?

Norsk næringsliv falt ikke sammen selv om gubbeveldet falt i ASA-styrene. Forskere fra inn- og utland klør seg nå i hodet: Ville den gode økonomiske utviklingen i Norge vært den samme uten mangfold og kjønnsbalanse i styrerommene? Spørsmålet er feil stilt. Det er verken kvinner, olje eller andre enkeltfaktorer som alene påvirker et lands økonomiske utvikling. Og det er ikke fordi kvinner og menn er så himla ulike vi skal ha kjønnsbalanse i toppen. Det er fordi kvinner ikke er noen minoritet i verden, eller på universitetet og BI. Ergo bør de heller ikke være en minoritet i styrende organer.

Ingen er født med styrepapirer i hendene. Få ville finne på å advare generelt mot menn. Også i topp-posisjoner er menn og kvinner individer, ikke kjønnsgrupper. Noen tar for mye risiko, andre tar ansvar, enkelte blar knapt i styrepapirene. Som ellers i arbeidslivet er det ikke kjønnet som avgjør om man bidrar positivt. Likevel har penis inntil nylig vært det sikreste kjennetegnet på dem som kom inn i bedriftsstyrene. I Norge bør neste skritt være å innføre makskvoter på menn også i de 220 000 AS-styrene - her består styrene i sju av ti selskaper fortsatt utelukkende av menn. Trond Giske har ikke turt å hoppe etter Ansgar Gabrielsen.

I EUs toppsjikt derimot, står flere nå på hoppkanten. Også der er flere skitt lei av at ni av ti styremedlemmer i børsnoterte selskaper er menn. Christine Lagarde, leder av Det internasjonale pengefondet og tidligere finansminister i Frankrike, er en av mange i maktposisjon som har gått fra å være kvotemotstander til tilhenger. Hun vil at flere kvinner skal bli anerkjent for sin kompetanse. Hun har observert at kvinnelige næringslivstopper, blant annet fordi det har vært så få av dem, vurderes annerledes enn mannlige kolleger. De forventes å representere sitt kjønn, ikke seg selv.

«Ting endrer seg for sakte uten at rettigheter lovfestes,» sa hun i 2010 - samme år som den franske grunnloven ble endret for nettopp å åpne for et lovforslag om kvoter, etter norsk modell: Minst 40 prosent kvinner i styrene i store franske bedrifter innen 2016. Champagnekorken i taket - Vive la France! Frihet, likhet, ikke bare brorskap.

At brorskapene over hele EU verner om sitt, har også visepresident Viviane Reding dokumentert det siste året. 8. mars i fjor ga hun bedriftsstyrene i børsnoterte selskaper ett års frist til frivillig å signere avtalen «Women on the Board Pledge for Europe». Hun ville gi styrene en «siste mulighet til selvregulering». Signerte noen på at de ville «forbedre kjønnsbalansen, rekruttere flere kvinnelige talenter og tjene på en potensiell kilde til bærekraftig vekst»? Joda, to underskrifter per måned. 24 børsnoterte selskaper i EU har signert etter ett år. 10 576 har ikke signert. Litt av et sammentreff at 97 prosent av selskapene har styreforMENN.

Du tror fortsatt mannskvoten på over 90 prosent er tilfeldig? At bare kompetanse teller, og topp-posisjoner, makt og privilegier konkurreres om helt åpent? Märthas engler være med deg. Vi litt mindre godtroende satser heller på justiskommisær Redings lovforslag etter norsk modell. Men kan noen tipse henne om å kalle det redusert mannskvote i stedet for økt kvinnekvote? Da vil kanskje EU-menn litt raskere enn nordmenn innse at denne eksportsuksessen ikke lar seg stanse med demokratiske midler.

Karianne Bjellås Gilje er skribent og redaktør av flere bøker, og jobber til daglig som programsjef i Norsk Form, stiftelsen for design og arkitektur i Norge.