Ekstern hjelp

Parallelt med konkurransen fra de nye småselskapene er det stadig mer vanlig at de store plateselskapene benytter seg av ekstern hjelp.

Produksjonsselskapene Waterfall og Stargate har vært musikkbransjens gullgutter de siste åra. Waterfall har solgt tre av sine prosjekter (M2M, Babel Fish og Midnight Sons) til amerikanske Atlantic uten at norske plateselskaper har vært involvert. Waterfall er i ferd med å slå seg opp som et produsentteam med internasjonalt popry. Som en følge av dette har de etablerte norske plateselskapene begynt å samarbeide tett med eksterne produksjonsmiljøer for å framskaffe nye hiter og talenter.