- Ekstrem situasjon

- Det sprengjobbes på Oslo Nye Teater for å unngå oppsigelser. Men teatrets økonomi er ekstremt presset, sier leder i Norsk Skuespillerforbund Agnete Haaland.

Oslo Nye i krise

Som fagforeningsleder har Haaland de siste ukene fulgt nøye med på det som skjer ved teatret.

- Oslo Nye Teater har hatt en ekstremt høy produksjonshastighet, slik at fallhøyden blir desto større når inntektene svikter. Teatrets økonomi er svært sårbar. Nå må ledelsen og de ansatte gå gjennom hele driften og finne tiltak som kan redusere underskuddet.

Så vidt jeg vet har det aldri skjedd før at et teater har sagt opp ansatte i et så stort omfang av økonomiske grunner før. Det som er viktig nå er at ledelsen leder teatret på en forsvarlig måte i denne ekstreme situasjonen, sier Haaland.