Ekstreme synspunkter

11. SEPTEMBER: Hvem er ekstrem her? Minister Hanssen eller imamene?

INKLUDERINGSMINISTER Hanssens ellers dårlige uke toppes i fredagens hovedsak på Dagsrevyen. Der går han hardt ut og kritiserer imamer i Oslo for å fremme ekstreme holdninger og slik skape problemer for muslimer i Norge. Dette fordi noen imamer har antydet at amerikanske myndigheter selv kan stå bak hendelsene 11. september. Hanssens utspill er overraskende på mange måter, men enkelt sagt er hovedproblemet at det virker som Hanssen ikke vet hva han snakker om. Synspunktene imamene fremmer i denne saken er langt fra ekstreme. Ikke engang statistisk sett. Flere spørreundersøkelser viser at bortimot halvparten av den amerikanske befolkningen er kritiske til den offisielle versjonen av 11. september, og at svært mange av dem tror amerikanske myndigheter på en eller annen måte var involvert. Har ikke Hanssen fått med seg dette? Det har til og med vært referert i den norske tabloide pressen (Dagbladet 19.08.). Står bortimot halvparten av den amerikanske befolkningen for «ekstreme holdinger» i denne saken? I tillegg er ikke dette «en holdning» i det hele tatt. Det er en teori som er basert på kunnskap. Og denne teorien stemmer for mange mye bedre overens med sakens fakta, enn den offisielle teorien om at det var Bin Laden og Al Qaida med 19 arabiske kaprere som alene stod for ugjerningene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DE FLESTE som setter seg grundig inn i hva som skjedde 11. september, og det tragiske etterspillet i form av kriger og angrep på sivile rettigheter, vil høyst sannsynlig komme til den innsikt at den offisielle versjonen av 9/11 nesten ikke er kritisk debattert, at den er særdeles dårlig underbygd og på alle måter svært lite troverdig. Grundige kriminaltekniske undersøkelser har ikke blitt foretatt, og de få bevisene som er lagt frem er så dårlige at selv FBI sier de ikke holder til rettsforfølgelse. Derfor er verken Bin Laden selv eller Al-Zawahiri knyttet til 9/11 på FBI sine «most wanted terrorists» websider (se http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/fugitives.htm). Konklusjonen for de fleste som setter seg inn i saken vil være at vi i dag, fem år etter de spektakulære og tragiske hendelsene, ikke vet verken hva som skjedde eller hvem som stod bak. De ubesvarte spørsmålene er uttallige og de granskingene som omsider ble presset frem har vært korrumperte og helt utilstrekkelige. Kravet om en skikkelig debatt og om en grundig og uavhengig gransking er høyst betimelig og akutt presserende. Her er en liste med bare noen få av de svært mange problemene med den offisielle versjonen:

1. Det var tre WTC høyhus som kollapset, ikke bare tvillingtårnene, slik de fleste tror. Det er første gang i historien at stålkonstruerte skyskrapere kollapser totalt på grunn av noe annet enn kontrollert nedriving.

2. WTC 7, et 47 etasjers stålkonstruert høyhus som aldri ble truffet av noe fly, raste sammen i fritt falls hastighet sju timer etter at det andre tvillingtårnet kollapset. Myndighetene har aldri kommet med en forklaring på dette, og det er utelatt fra den offisielle 9/11-rapporten.

3. Alle tre kollapsene viste klare tegn på en kontrollert nedriving med bruk av eksplosiver: plutselig og symmetrisk svikt, vertikal kollaps, nærmest alt ikke-metallisk materiale ble pulverisert mens byggene ennå falt, noe som skapte enorme giftige støvskyer, og hastigheten i fallene var i eller nær fritt falls hastighet. Myndighetenes versjoner prøver ikke engang å forklare dette.

4. Utallige vitneobservasjoner fra blant annet brannmenn støtter teorien om bruk av eksplosiver.

5. WTC var bygd for å tåle krasj av fly på samme størrelse som de som ble brukt, og motstå branner av mye lenger varighet enn de relativt sett små og lavintense brannene som oppstod her. Skyskrapere har mange ganger tidligere vært utsatt for lengre og kraftigere branner, men aldri tidligere kollapset totalt.

6. Nesten alt av bevismateriale, for eksempel stål, ble ulovlig fjernet fra «ground zero», Pentagon, og Shanksville, Pennsylvania, i dagene og ukene etter 11. september, uten å gjennomgå grundige kriminaltekniske undersøkelser.

7. Identiteten til mange av de «19 arabiske kaprerne» er høyst tvilsom. Svært mange er rapportert å være både i live og uskyldige.

8. Alle kan se at den såkalte «innrømmelsesvideoen» av Bin Laden er et bedrag.

9. At USA plutselig ikke hadde noe luftforsvar 11. september er høyst merkverdig.

10. Det hvite hus har motarbeidet en formell gransking ved enhver anledning.

AMERIKANSKE MYNDIGHETER unngår systematisk å svare på disse og andre kritiske spørsmål som stilles. Kritikere blir stemplet som anti-patriotiske eller til og med for å fremme terrorisme. Jeg vet ikke hvor imamene i Norge har sin kunnskap fra, men trolig fra noe av den omfattende og seriøse litteraturen som er publisert. Uansett virker de å være langt bedre informert enn minister Hanssen. Å skulle gå til angrep på andres godt belagte ytringer fra en slik uvitende posisjon, og det som minister, virker mildt sagt underlig.

VI SER I DAG at det er skapt en informasjonskløft i Norge. Befolkningen kan deles inn i de som utelukkende får informasjon via nyhetssendingene på norsk tv og gjennom tabloidpressen, og på den andre siden de som aktivt bruker det skattkammeret som den informasjonsteknologiske revolusjonen har gitt oss - med blant annet internett. Å mene at «alt på Internett er useriøst» vitner om grenseløs uvitenhet. I det store og hele tror jeg nedgangen i opplagstallene for avisene er et klart og tydelig sunnhetstegn. Generasjonen som har vokst opp med Internett finner selvsagt de snevre fremstillingene og forutsigbare vinklingene i pressen helt utilfredsstillende. Det er selvstendig tenkende mennesker som har et vell av seriøse kunnskapskilder å tappe fra, og som overhodet ikke er avhengige av det navlebeskuende filteret norsk presse kan tilby. Jeg tror snart selv fotballfolket har fått nok av det ulidelige intetsigende og konfliktorienterte personfokuset og tåpelige kjendiseriet pressen oppviser.

AT NORGE STYRES av politikere nesten uten utdannelse er så sin sak, utdannelse er verken en garanti eller en forutsetning for klokskap, men ille er det at vi skal ledes av folk som overhodet ikke er informert og som på tross av det går stereotypt ut og tar mannen heller enn ballen. Det er heller Hanssens eget utspill som legitimerer fremmedfrykt, og som slik skaper eventuelle problemer for innvandrere på arbeidsmarkedet.