Ekteskap i krise?

«Motstanderne av den nye ekteskapsloven mener ekteskapet er i krise. Men det har det alltid vært.

Hege Duckert, Dagbladet

«Det er en tvilsom avsporing å snakke om retten til å kunne uttrykke sin kjærlighet til et annet menneske uavhengig av seksuell legning. Kjærligheten finner sine veier uansett. Men når det kommer til barn er det helt opplagt at den nye absurde lovkonstruksjonen er til å for å sikre lesbiske (og etter hvert også de homofile når de skal likestilles med de lesbiske) RETTEN TIL BARN, som om en slik rett er legitim -uavhengig av legning

Ole Texmo

«Ikke er jeg noe religiøs mann, men dette synes jeg er feil. Synes ikke staten har rett til å presse verdier på et trossamfunn fordi verdiene er allment aksepterte. Hvorfor kan man ikke bare gifte seg hos byfogden? Hvorfor føler homofile at de har en større rett til å gifte seg i kirken en kirken har til å bestemme hvem de vil ta inn til seg? Samme med assistert befruktning. Å få barn (og det å gifte seg) er ikke en menneskerett!

Thomas

«Hva med kristne homofile? Skal de ekskluderes fra egen religion og dermed måtte gifte seg utenfor kirken? Dette er ikke annet enn diskriminering. Betyr det du sier om adopsjon og fravær av retten til å få assistert befruktning at du også mener at heterofile par som ikke kan få barn må sørge for adopsjon og ikke hjelp til befruktning? Anderspanders