VIL IKKE DELE UT PENGER: For Eldbjørg Raknes er det viktigere å kunne søke om penger fra kulturrådets fagutvalg.
VIL IKKE DELE UT PENGER: For Eldbjørg Raknes er det viktigere å kunne søke om penger fra kulturrådets fagutvalg.Vis mer

Eldbjørg Raknes trekker seg fra pengeutdelingsutvalg

Har fått 625 000 kroner i støtte av utvalget hun selv sitter i, men går fordi hun synes oppmerksomheten er belastende.

(Dagbladet): Den profilerte musikeren Eldbjørg Raknes trekker seg fra fagutvalget som deler ut kulturrådspenger til norske musikere. Det annonserte hun på sin blogg i dag.

Avgjørelsen kommer etter at Dagbladet har satt fokus på habilitetsreglene rundt tildeling av statlige midler på kulturfeltet. Her er det kommet fram at Raknes har mottatt 175 000 kroner i støtte fra utvalget hun selv sitter i.

Nytt i saken er at Raknes i høst også har mottatt 250 000 kroner i prosjektstøtte til sitt Sjøbygda Kunstnarhus og 200 000 kroner i ensemblestøtte for 2013 (se rammesak).

Også disse tildelingene er gjort av fagutvalget hun er medlem av. Under behandlingen av saker Raknes har vært inhabil i, har hun fulgt reglementet og gått på gangen.

Belastning Det er ikke fordi hun tar selvkritikk for egen dobbeltrolle at Raknes går, men fordi hun mener belastningen av å bli trukket fram i Dagbladets artikler er for stor.

- Det er trist og teit av Dagbladet å gang etter gang trekke fram navngitte eksempel. Selv om avisa ikke kan peke på regelbrudd skaper den mistanke om kameraderi og uprofesjonalitet. Blant annet dette gjør at det ikke lenger er verdt det for meg å sitte i utvalget, sier Raknes.

- Det første jeg spurte om da jeg ble tilbudt en plass i utvalget, var habilitetsreglene. For dersom jeg ikke kunne søke selv, var det for meg som frilansmusiker umulig å si ja til å sitte i utvalget, sier Raknes til Dagbladet.

Raknes ble nevnt i saker om habilitetsreglene 6. desember og 21. desember. Hun ble også trukket fram i en lederartikkel i romjula.

Større byrde Det som skal ha vært dråpen som fikk begeret til å renne over, var imidlertid at kulturrådets nestleder Arnfinn Bjerkestrand sa til Dagbladet sa han ønsket å revurdere om utvalgsmedlemmene skal få søke støtte fra den samme pengepotten de selv forvalter.

- Både jeg som musiker og Sjøbygda Kunstnarhus må kunne søke støtte hos en så viktig instans som Kulturrådet, så det er enkelt valg. Å sitte i utvalg samtidig som denne praksisen skal vurderes, og har mistankens lys over seg, er ikke en situasjon jeg vil prioritere å være i, sier Raknes.

- Det er vanskelig å unngå å vise til konkrete eksempler - som Raknes sitt - når man skriver om kritikkverdige forhold ved noe så grunnleggende som inhabilitet. Jeg forstår at hun nå anser det som en større byrde enn nytte å sitte i musikkutvalget, særlig når våre reportasjer har fått støtte fra både jus-eksperter og 2. nestleder i Kulturrådet, svarer Dagbladets kulturredaktør Geir Ramnefjell.

- Raknes mener det blir for byråkratisk å hindre medlemmer i å få penger fra sitt eget utvalg. For andre er det temmelig opplagt at det bør komme regelendringer, sier han.

Ubehagelig Bjerkestrand viser til at først ønsker å revurdere habilitetsreglene ved nyoppnevninger til fagutvalget, altså først i 2014. Eldbjørg Raknes har sittet i utvalget i ett år og skulle sitte ytterligere ett år før hun i helga ga beskjed om at hun trekker seg.

- Jeg er tilhenger av informativ journalistikk om alle temaer, inkludert habilitet. Men det fordrer at det er en journalistikk som gjør at folk lærer noe, ikke bare innsirkling av mistanker, sier hun.

- Det har sikkert vært ubehagelig for Eldbjørg Raknes å få sitt navn nevnt i forbindelse med våre saker. Men dette er definitivt informativ journalistikk som tar tak i høyst reelle problemer ved Norsk Kulturråd, sier Dagbladets kulturredaktør.