KRANGLER: Forsvarsadvokat John Christian Elden (t.v.) og statsadvokat Lars Erik Alfheim er sterkt uenige om bruken av tidslinjer i retten.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
KRANGLER: Forsvarsadvokat John Christian Elden (t.v.) og statsadvokat Lars Erik Alfheim er sterkt uenige om bruken av tidslinjer i retten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Eirik Jensen-saken

Elden ventet neppe å få gjennomslag. Likevel var krangelen viktig

Dommeren var sjeldent ydmyk.

Kommentar

– Dette er oppspinn fra din side, Elden. Dette finner jeg meg ikke i. Jeg synes det er en uetisk måte å opptre på fra advokat Elden, raste statsadvokat Lars Erik Alfheim i retten onsdag.

Da hadde forsvarer John Christian Elden enda en gang protestert mot bruken av tidslinjene som påtalemyndigheten har lagt fram som hjelpedokument, og som brukes kontinuerlig under utspørringen av Gjermund Cappelen.

Torsdag morgen fortsatte på samme måte, da begjærte Elden inndragelse av tidslinjene som han mener påtalemyndigheten legger fram som fasit for tiltaltes forklaring.

JENSEN-SAKEN: Reporter Trym Mogen og kommentator Martine Aurdal. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer Vis mer Vis mer

Krangelen mellom Alfheim og Elden fikk sin foreløpige avslutning med lagmannsrettens kjennelse på formiddagen: Retten avslo forsvarernes begjæring om å inndra tidslinjene. Elden forventet neppe å få gjennomslag. Likevel var protesten viktig.

Elden har god grunn til å krangle om tidslinjene. Diskusjonen om hjelpedokumentet er helt sentral i forsvaret av Eirik Jensen, som altså er mer offensivt nå enn i tingrettens behandlingen av saken.

Dommeren var sjeldent ydmyk, da hun la fram rettens kjennelse. Hun ga nemlig Elden medhold i et viktig poeng: Statsadvokatens spørsmål har i stor grad vært ledende. Gjennom hele eksaminasjonen har Alfheim vært snar til å konkludere i spørsmåls stilling, som for eksempel de utallige gangene han har spurt om dette «har med virksomheten din å gjøre», hvorpå Cappelen har svart bekreftende i ulike varianter.

– Retten har ikke avskåret ethvert ledende spørsmål, det skal jeg ta til meg, sa dommer Kristel Heyerdahl.

Hun presiserte også overfor Alfheim at hun fra nå av ønsket seg flere åpne og færre lukkede spørsmål, slik at det blir Cappelens tolkning og ikke påtalemyndighetens som kommer fram i utspørringen. I tillegg lovet dommeren at dette blir tema i et bebudet møte mellom partene tirsdag.

JENSEN-SAKEN: Gjermund Cappelen hadde et møte med Eirik Jensen og flere av hans politikolleger i 2012, der han skulle være intervjuobjekt i en politirapport kalt «Oslo 2022». Video: Nicolai Delebekk. Redigering: Ørjan Ryland Vis mer Vis mer

Konsekvensene så vi allerede samme dag. Alfheim ble mer forsiktig i utspørringen, og han ble også avskåret av rettens administrator når han gikk for langt i å legge fram aktoratets tolkning av bevisene.

– Her har du et eksempel. Nå spør du om det som er forklaringer fra dem som har spanet, ikke hva Cappelen vet eller husker, sa Heyerdahl da hun avbrøt Alfheims utspørring om en gang et av medlemmene i hasjligaen ble overvåket.

Det offensive forsvaret har slik vunnet enda et poeng. Så langt er det viktigste for dem at Jensen får lov til å vente med å svare på spørsmål etter at utspørringen av Cappelen er ferdig, slik at han har fullt innsyn i denne viktige delen av bevisførselen mot ham.

Etter at dommeren fredag utfordret Cappelen på å klargjøre hva han egentlig husker og ikke, har tidslinjenes betydning dessuten blitt tydeligere enn før. Storsmugleren husker naturlig nok lite av åtte år gamle sms-er, men leser dem i sammenheng med annen kommunikasjon, innførsler og møter som står listet i dokumentene. Han tolker meldingene ut fra sammenheng og hvordan han har pleid å formulere seg, både overfor Jensen og samarbeidspartnerne i hasjligaen.

Juryen blir selvsagt påvirket av hvordan dette legges fram i retten. Når tidslinjene legges fram sammen med Cappelens klare svar på hva hver enkelt tekstmelding betyr, framstår kommunikasjonen mellom storsmugleren og politimannen som logisk i det bildet påtalemyndigheten ønsker å tegne av et kriminelt samarbeid. Nå gjentas dette i detalj, dag etter dag både muntlig og skriftlig – i ukevis før vi får høre noen annen mulig forklaring på de samme meldingene.

John Christian Elden har ønsket å få inn annen kommunikasjon og andre hendelser som ekstra informasjon i tidslinjene. Det har han ikke fått gjennomslag for.

Andre hendelser i de tiltaltes liv, politiaksjoner og annen kommunikasjon enn den som står i tidslinjene kan bidra til å tegne et alternativt bilde med ulike forklaringer på hver enkelt tekstmelding.

Den viktige krangelen minner derfor jurymedlemmene på at hjelpedokumentene er aktors fasit, ikke Jensens.