FLYTTES: Nasjonalgalleriets (bildet) og Kunstindustrimuseets samlinger oppløses og fjernes fra sin opprinnelige kontekst. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet
FLYTTES: Nasjonalgalleriets (bildet) og Kunstindustrimuseets samlinger oppløses og fjernes fra sin opprinnelige kontekst. Foto: Håkon Eikesdal / DagbladetVis mer

Eldre kunst må forbli i historiske omgivelser

Bevissthet om vår egen fortid og kulturelle arv er viktigere enn noensinne.

Meninger

At Nasjonalgalleriets og Kunstindustrimuseets samlinger oppløses og fjernes fra sin opprinnelige kontekst i datidas spesialtilpassede monumentalbygg, river vekk en viktig del av nasjonens dannelseshistorie. Gammel kunst og gammel kunstindustri bør forbli i rommene som ble skapt for samlingene på begynnelsen av 1900-tallet.

Det er håp for Nasjonalgalleriets samlinger av eldre kunst, men Kunstindustrimuseet kan være tapt i sin historiske form. Likevel ber vi beslutningstakerne besinne seg og revurdere tidligere vedtak og planer - for begge samlinger.

Kunst og kunstindustri er to sider av samme sak i historisk perspektiv. Bildende kunst og anvendt kunst var ikke klart atskilt i fortida som i dag. Formenes forvandling, motiver, teknikker og alt som danner en estetisk ramme om menneskenes liv fra ren kunst til interiør, gjenstander og møblering må fortsatt kunne læres og oppleves i offentlige museer. I utlandet bevares historiske samlinger innen disse fagfeltene, og opprinnelig kontekst respekteres som en viktig del av den historiske overleveringen.

Rotløshet og kulturell usikkerhet brer om seg, og samfunnet møter utfordringer gjennom migrasjon og strukturelle endringer. Bevissthet om vår egen fortid og kulturelle arv er viktigere enn noensinne. Klassiske estetiske forbilder og inspirasjonskilder må nå som tidligere kunne oppleves og læres for å lede til nydannelser. Både kunst og kunstindustrielle samlinger må bevares og videreføres med respekt for fagfeltet, den historiske konteksten som framavlet disse fagene og den arkitektoniske helheten som forteller om denne dannelsesprosessen i nyere norsk historie.