Eldre ser mest

Folk flest ser noe mindre på fjernsyn, men de eldre er fortsatt de største TV-slavene. I 1996 så pensjonistene på fjernsyn nesten fire timer daglig i gjennomsnitt - en økning med nesten en time i forhold til 1992.

De ser på TV halve døgnet

- Dette sier jo litt om de eldres situasjon i det moderne samfunnet, sier forskningsleder ved Institutt for Journalistikk, Sigurd Høst, til Dagbladet.

Han har fulgt utviklingen i det norske folks TV-vaner siden 1968.

- Det er jo de eldre som har best tid og mulighet for å se fjernsyn også på dagen, sier Høst.

Ikke unge

- Det er i alle fall ikke ungdommen som er de typiske TV-slavene. Tendensen er at så raskt du etablerer deg og får barn og lisens, så øker TV-seingen, understreker Sissel Lund i NRKs forskningsavdeling.

Ifølge Norsk Mediebarometer har de som ser mye på fjernsyn følgende fellestrekk:

Den typiske TV-slaven

  • er pensjonist og/eller hjemmearbeidende.
  • har lavt utdanningsnivå og har en samlet husholdningsinntekt et sted mellom 100 000 og 200 000.
  • bor alene eller sammen med en til i husholdningen.
  • bor som oftest i de nordlige landsdelene.
  • Det er noen flere menn enn kvinner som bruker mest tid foran TV-skjermen.