ENGASJERT: Tror du du vil møte flere rop om lettvint kvantitet enn krevende kvalitet i eldreomsorgen? spør Carl Christian Blich.     Foto: OLE C. H. THOMASSEN/Dagbladet
ENGASJERT: Tror du du vil møte flere rop om lettvint kvantitet enn krevende kvalitet i eldreomsorgen? spør Carl Christian Blich. Foto: OLE C. H. THOMASSEN/DagbladetVis mer

Eldreomsorgen trenger ikke populistiske politikere

Det er ikke oppgavene som vil bli mangelvare - det er kompetansen til å løse dem.

Meninger

«Tusenvis av sykehjemsplasser nå!» Det er et enkelt budskap. Enkelt å få inn i media, enkelt å slippe unna med i valgkampen. Sjelden ser vi: Hvordan skaffe flere varme hender og kloke hoder til fremtidens eldreomsorg? Det havner mye lenger ned i debattinnleggene, hvis det ikke måtte klippes bort på grunn av knapp plass.

Det siste er betydelig mer krevende enn å rope om flere plasser. Men hvilke politikere ser seg tjent med et så langsiktig og krevende prosjekt som å arbeide systematisk for at eldreomsorgen skal tilføres nødvendig faglig kompetanse? Erfarne leger, sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, tannpleiere og helsearbeidere som kan gi pleietrengende et faglig godt tilbud der de bor, enten det er i egen bolig eller på sykehjem, vil bli svært krevende å fremskaffe.

Dette er blant fremtidens utfordringer, som krever et systematisk grep om rattet. Folk må innse at det må langsiktighet til, langt ut over fireårs valgperioder, for å skape arenaer som utdanningssøkende vil velge. Både i valg av utdanning og senere i valg av arbeidsplass.

I Oslo er Samhandlingsarena Aker et eksempel på en faglig «motor» der Oslo universitetssykehus og Oslo kommune samhandler om rehabilitering. Et slikt sted kan det satses på forskning innen sykdomsspekteret som fremtidens gamle kommer til å plages av. En slik «motor» kan ta imot forskjellige helsearbeidere til hospitering, og de forskjellige grunnutdanningene kan ha praksisplasser der og ute i byens rundt 50 sykehjem. Slikt forekommer i dag, men omfanget og systematikken må økes. Utdanningene må på denne måten få rollemodeller, slik at studentene i større grad velger eldreomsorgen når de blir ferdig utdannet.

Det er valgkamp. Tror du media vil vie slike spørsmål særlig oppmerksomhet? Tror du du vil møte flere rop om lettvint kvantitet enn krevende kvalitet i eldreomsorgen?

Etter åtte år i Oslopolitikken tror jeg de enkle budskapenes politikere vil vies mest oppmerksomhet. Dessverre. Media bidrar i liten grad til politisk langsiktighet. Dette eksempelet kunne like gjerne dreid seg om barnevern eller andre tjenester som krever solid rekruttering av tilstrekkelig kompetanse. Når utfordringene blir mer krevende, er lettvinthetens populisme ikke svaret.

Det er på disse områdene behovet for kommunesammenslåing vil bli mer og mer tydelig. Flere oppgaver til kommunene, slik som ansvar for tannhelsetjenester, er et unødvendig argument. Det er ikke oppgavene som vil bli mangelvare - det er kompetansen til å løse dem.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.