Tyskland: En elefant får sin daglige luftetur i Berlin. Foto: Stefanie Loos / Reuters / NTB Scanpix.
Tyskland: En elefant får sin daglige luftetur i Berlin. Foto: Stefanie Loos / Reuters / NTB Scanpix.Vis mer

Debatt: Sirkus og dyrevelferd

Elefantforbud og et troverdig Mattilsyn henger sammen

Skal det være faglig troverdighet i Mattilsynet, bør deres nyvunnede makt innebære forbud mot elefanter i sirkus

Meninger

Etter NOAHs innlegg om forbud mot sirkuselefanter, svarer Maria Været Veggeland i Mattilsynet (MT) at det ikke er fastsatt et eksplisitt forbud mot elefanter i sirkus. Det er NOAH klar over. For som vi skrev er ikke forbudet direkte, men en konsekvens av at Mattilsynet nå er gitt myndighet til å nekte arter i sirkus, og at de tydelig ønsker et elefantforbud.

Mattilsynet foreslo et forbud mot sirkuselefanter allerede i 2009, et forslag som støttes av Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen, Rådet for dyreetikk, med flere. Da de ble bedt om ny faglig vurdering i 2012, gjentok Mattilsynet sin anbefaling om forbud. I 2013 kom nok en høringsrunde, hvor Mattilsynet skrev at de «er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge» og gjentok ønsket om forbud.

Veggeland skriver: «Når Mattilsynet mottar en søknad om å vise frem dyr i sirkus, vil vi foreta en konkret vurdering av om disse dyrene kan holdes og vises frem på en måte som tilfredsstiller dyrevelferdskravene i forskriften». Ettersom Mattilsynet mener det er umulig å sikre god dyrevelferd for elefanter i sirkus og ønsker forbud, innebærer den nye forskriften i praksis et forbud.

Hvis det skal være noe som helst faglig troverdighet i Mattilsynet, må deres nyvunnede makt faktisk innebære akkurat det NOAH, basert på Mattilsynets egne tydelige uttalelser, tolker det som: at det nå er forbudt å vise frem elefanter i sirkus også i Norge.