Elle-sjef Fardal får revisor-refs

Uryddige reiseregninger og kortbruk.

(Dagbladet.no): Sjefredaktør og daglig leder av magasinet Elle, Signy Fardal (45) måtte tåle krass kritikk da revisoren gransket regnskapet for 2005, skriver Dagens Næringsliv.

Uryddighet i forhold til reiseregninger og problematisk kredittkortbruk er blant forholdene som ble påpekt i en rapport fra Ernst & Young fra 1. juli.

Signy Fardal mener dette ikke er en stor sak.

- Dette virker litt mer dramatisk enn det egentlig er. Revisoren har i alle år godkjent våre regnskap, og denne saken er ikke noe big issue, men man kan alltids gjøre ting bedre, sier Fardal.

Omfattende privat kortbruk

Revisor Knut Aker hos Ernst & Young skriver i rapporten: «Vi har observert at selskapet ikke benytter et standardisert skjema for reiseregninger. Det var i en rekke tilfeller vanskelig for utenforstående å forstå om det er eksterne eller egne ansatte som har deltatt, og hva anledningen/formålet med utgiften var.» Fardal påpeker at de tok kritikken til etterretning og innførte bruk av skjemaer i høst.

I følge revisoren er det også et problem at Elle-ansatte bruker firmaets kredittkort i betydelig omfang til privat bruk:

«..de ansatte har kredittkort for bruk i arbeidet. regningen kommer til selskapet og økonomiavdelingen må sørge for å trekke den ansatte for privat forbruk... Omfanget er blitt slik at det kan anses som noe vanskelig å holde oversikt over alle transaksjoner og deres karakter, samt tilhørende dokumentasjon. Dette særlig med henblikk på at privat bruk av kortet skjer i et ikke-betydelig omfang. Dette innebærer en risiko for at for at selskapet blir belastet med private kostnader».

I motvind:  Elle-redaktør Signy Fardal. Foto: TORBJØRN GRYNNING
I motvind: Elle-redaktør Signy Fardal. Foto: TORBJØRN GRYNNING Vis mer

Fardal fikk refs for lederstil

Redaktør Fardal forteller at firmakortordningen ble avviklet for en stund siden, og at magasinet i dag har en ordning der ansatte betaler selv og får penger tilbake av firmaet etterpå.

Ernst & Young rapport påpeker derimot at ingen attesterte daglig leder Fardal regninger før de ble utbetalt.

- Dette er jeg veldig klar over, og jeg vet at andre har fått den samme bemerkningen også. Har vi ikke annet å gjøre enn å drive med kvitteringer, undrer jeg og flere med meg, sier Signy Fardal.

Etter at Arbeidstilsynet kom på uanmeldt besøk i Elles lokaler i februar 2003 måtte Fardal tåle sterk kritikk for sin lederstil. Hun ble omtalt som humørsyk og dominerende, og lederstilen ble beskrevet som autoritær.

Stress og høyt sykefravær

Flere medarbeidere har de siste årene sluttet i forlaget Hachette Filipacchi, som gir ut bladet Elle, som følge av konflikter med toppsjef Fardal. Etter inspeksjonen og intervjuer med ansatte slo Arbeidstilsynet fast at lederatferden skaper stress og høyt sykefravær.

Tilsynets påpekte i rapporten at mange av de ansatte «opplever belastninger knyttet til lederstil». Tilsynet skrev også at besøket bekreftet at det er en «polarisering» og «klikkdannelse» i organisasjonen. I forrige uke besøkte Arbeidstilsynet Elle for å kontrollere om forholdene har bedret seg siden 2003.

- Vi avla Signy Fardal et nytt besøk forrige mandag for å undersøke om arbeidsmiljøforholdene har bedret seg etter forrige tilsynsbesøk, sier seniorinspektør Linda Wendelberg i Arbeidstilsynet Oslo til Dagbladet.no. Hun ønsker ikke si noe om utfallet av kontrollen før tilstandsrapporten er ferdig.

- Tilsynsbesøket ble gjennomført ved gruppeintervjuer av de ansatte og møter med ledelsen. Vi kontrollerte også de samme områdene som sett på som kritikkverdig forrige gang, forteller Wendelberg.

.

Får refs: </B> Elle-redaktør Signy Fardal får kritikk både for uryddig regnskap og autoritær lederstil.