Ellen Horn: Kulturen må på dagsordenen

-Jeg vil bruke alt jeg har av kraft på å få kulturpolitikken opp på den politiske dagsordenen. Og jeg har mange krefter, sier den nye kulturministeren, Ellen Horn.

Som et politisk ubeskrevet blad mener hun det er for tidlig å komme med programerklæringer for hva hun vil oppnå som kulturminister. Hun regner seg ikke som en representant for finkulturen.

- Jeg føler jeg har et bredt forhold til norsk kulturliv, selv om jeg kjenner Nationaltheatret best. Men kunnskapene går mye bredere enn som så, sier teaterets tidligere direktør.

Selv om Horn ikke har tidligere erfaring fra politisk arbeid, gruer hun seg likevel ikke til å møte Stortinget og dets arbeidsform.

- Jeg føler at jeg har gode, sterke og erfarne kolleger rundt meg. Jeg har mye å lære, og går til jobben med ydmykhet og respekt. Jeg gleder meg, sier hun.

Horn har tidligere også arbeidet som skuespiller.

- Den bakgrunnen blir god å ha med, sier Ellen Horn.

(NTB)