Ellen S. de Vibe

  • 46 år, oppvokst (ti år) i Valdres
  • Utdannet arkitekt i England (1975), magistergrad i byplanlegging (1977)
  • Plan- og reguleringssjef i Alta 1989- 90
  • Byplansjef i Skien 1990- 98
  • I alt fire år i Miljøverndepartementet, pt avdelingsdirektør
  • Tidligere leder og fortsatt medlem av Statens Byggeskikkutvalg