Elstad på hjemmebane

Elstad, Anne Karin

Julie

Aschehoug

237 s. Kr. 266,-

Det er personer og et miljø Anne Karin Elstad har vist at hun kjenner godt, fra landsbygden i Romsdal og Nordmøre, med turer til metropolene Molde og Kristiansund.
Handlingen spiller seg ut fra 1918 gil 1920. Julie Rød er like gammel som århundret, vakker, innadvendt med hang til drøm og dikt. Hun vil gjerne lære mer, og føler det som en befrielse å komme bort fra bygden, som hjelp i butikken og huset til kjøpmann Fuglevik.
Det er i rasjoneringens og spanskesykens tid, nesten det eneste ekko fra den store verden som når inn til bygden. Men, i hvert fall for spanskesykens del, så dramatisk at det fort tvinger Julie tilbake til hjemmet og mangfoldige sysler og sorg og savn.

Kunnskapen


Anne Karin Elstads styrke er hennes kunnskaper om sed og skikk og arbeidsoppgaver og tøy og mat. Ikke minst om vaktsomheten i trange miljøer, om usalig trang til å holde regnskap med andres handlinger og oppførsel, slik at alle er under stadig oppsyn og må vokte sine ord og gjerninger. Julies mor føler seg som et offer, og smitter sine omgivelser med sine beske erfaringer.

Sterke kvinner


Forfatteren har forøvrig skarpt blikk for sterke kvinner og unnfallende menn, et forhold som også preger Julies barndomshjem og som , såvidt leseren kan forstå, også vil komme til å følge henne inn i nye omgivelser.
Det hender ikke altfor mye i boken, selv om man kanskje må si at plutselig død, en vekkelsesbølge, et voldtektsforsøk og en forsiktig kjærlighetshistorie, i det vesentlige bygget på brevveksling, i og for seg kan være nok i løpet av et par år.
Fremstillingen er langsom, omtenksom, uten glitter og stats. Troverdig.

Elstad, Anne Karin: Julie