Emo-volden i Mexico

«Knall! Heheh! Tramp på en emo.

Knox Harrington

«Hva med å bare la folk være i fred? Emo-ungdom skader ingen. At noen blir provosert av hvordan de kler seg og musikken de hører på er jo helt ufattelig latden eksisterte allerede for over 2000 år siden, så den er ikke akkurat original.

Flameabl

Punk

«Nå er nok både punkerne og emoene blide! Punkerne får gitt uttrykk på en ordentlig måte hva de mener om emoer, og emoene er glade fordi de vinner aksept for, forståelse for og oppfyllelse av ønskene sine – å ha noe å sippe over, altså.

H3st