En absurd beskyldning

BOKHANDLEREN: Jeg er gjort oppmerksom på Terje Tvedts artikkel i Dagbladet nyttårsaften, der han viser til bokhandler Shah Mohammad Rais, uttalelse: «Tilbakekallingen av mitt visum kan ses i sammenheng med en lang rekke forsøk fra Åsne Seierstad og hennes forlag, Cappelen, på å hindre meg i å bringe saken min opp for det norske rettsvesen.»Tvedt tar dette ett skritt videre og snakker om bokhandlerens «oppsiktsvekkende teori» om at vi «står bak og har påvirket visumnektelsen». På dette grunnlag avkrever han at vi skal «fjerne enhver tvil om våre intensjoner». Logikken synes åpenbart å være at den som utsettes for en beskyldning, uansett hvor absurd den måtte være, selv står ansvarlig for å rydde opp.

FOR ORDENS SKYLD: Cappelen eller Åsne Seierstad har selvfølgelig ikke på noen måte, ikke på noe tidspunkt, ikke på noe nivå, vært i kontakt med UDI eller andre institusjoner vedrørende Rais, visumsøknad. Vi kjenner saken utelukkende gjennom pressen. (Om det skulle vært noe i teorien om påvirkning, ville dette først og fremst ha vært en seriøs beskyldning mot UDI.)La det også være sagt: Vi har intet imot at Shah Mohammad Rais kommer til Norge.