En advarsel til Europa

Ingress

Meninger

EU-motstandere, fra ytterste høyre til venstre, har sendt et kraftig varsko til Brussel og egne regjeringer. Selv om deltakelsen i EU-valget var lav og snarere preget av en alarmerende likegyldighet, klarte mørkeblå nasjonalistiske partier over hele Europa å mobilisere skremmende mange velgere. I Storbritannia ble det fremmedfiendtlige Ukip valgets store vinner, i Frankrike Marine Le Pens Nasjonal Front, i Hellas venstrepartiet Syriza. Særlig foruroligende er det at ungdommen flokker til partier på ytterste høyrefløy i en helg med et sjokkerende antisemittisk angrep i EUs hovedstad.

Over hele Europa, med få unntak, var valget merket av økonomiske nedgangstider og innvandringsmotstand. Målinger har tidligere vist at rundt halvparten av befolkningen i EU er skeptisk til unionen, og søndag gikk de mest kritiske til urnene i protest mot kutt og overnasjonal styring. Velgernes dom oste av mistillit både til lederne i Brussel og til de etablerte partiene i egne hjemland. Populistiske høyrepartier frir til misnøyen, som gir seg utslag i økende fremmedfiendtlighet og motstand mot åpne grenser.

Selv om resultatet lenge har vært varslet, kan det virke som om EU-lederne ikke har tatt signalene på tilstrekkelig alvor. En årsak kan være at opprøret er sterkest på grasrota, blant arbeidere, bønder og desillusjonert ungdom, som den politiske eliten har lyttet for dårlig til, mens høyreekstreme partier har fanget opp uroen og gitt den næring. Mangelen på handlekraft er urovekkende. Det er grunn til å frykte at de etablerte partiene lar seg drive med strømmen i stedet for å demme opp for den. Det kan føre til en høyredreining i hele det politiske landskapet, advarer valganalytikere i Brussel.

I et historisk perspektiv er det all grunn til å ta høyredreiningen på det største alvor. Europa er fortsatt ingen forent føderasjon av stater. Misnøyen handler ikke bare om innvandring og flyktninger fra land utenfor EU, slik man kan få inntrykk av i reportasjer om høyreekstremister og hatvold, men like mye om åpningen mot øst. Det har medført en flom av billig arbeidskraft i allerede hardt pressete arbeidsmarkeder. Det er en kamp om jobber og lønninger som velstående Norge ikke opplever i samme grad.

Et lyspunkt i mørket er at opprøret fortsatt skjer i demokratiske former. Europeiske velgere gikk til urnene, ikke til barrikadene. Europeiske politikere kan fortsatt komme dem i møte, ikke ved å spille videre på misnøyen og overby populistene, men ved å ta deres bekymringer på større alvor og vise ungdommen en alternativ vei til en destruktiv ekstremisme. Håp og tillit er for tida europeisk mangelvare. Det må lederne tilby.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.